Rådgiver/spesialrådgiver

Rådgiver/spesialrådgiver

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Rådgiver/spesialrådgiver

Søknadsfrist: 12.10.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Camilla Torp
Stillingstittel
Avdelingsleder Bærekraft og installasjoner
Telefon
950 63 567
Kontaktperson
Petter N Haug Sandbu
Stillingstittel
Tjenesteleder Byggkompetanse og utvikling
Telefon
928 23 930


Rådgiver/spesialrådgiver

Vil du være pådriver for at Bærum kommune Eiendom realiserer sine høye miljø og klima ambisjoner?

Har du bred erfaring og kunnskap innen fagområdene miljø og klima og et ønske om å realisere noe?

Bærum kommune har en ambisiøs klimastrategi med mål om reduksjon av direkte og indirekte klimagassutslipp, være foregangskommune innen sirkulær økonomi og etablere Fornebu som nullutslippsområde. Kommunen er medlem av FutureBuilt og ZEN, har en samarbeidsavtale med NTNU og deltar aktivt i ulike nettverk og FoU-prosjekter.

Eiendom forvalter, drifter og utvikler Bærum kommunes eiendommer og skal investere 8 milliarder kroner de kommende årene, både i utvikling av nye prosjekter, og vedlikehold av vår totale eiendomsmasse på 850 000 m2. Eiendom skal de neste årene gjennomføre en rekke tiltak i klimastrategien innen alt fra energisparing, fornybar energi og smart styring, til etablering av løsninger for ombruk, avfallsreduksjon, lavutslippsmaterialvalg og utslippsfrie byggeplasser.

Eiendom, avdeling Bærekraft og Installasjoner ansetter nå deg som vil være vår fagansvarlig for miljø og klima. Du skal bidra til at vi begrenser klimabelastningen til kommunens egne bygg til et minimum.

Avdelingen en del av enheten Eiendom Byggkompetanse og Utvikling. Enhetens rolle er å gi råd og rammer til de andre enhetene i Eiendom, samt følge opp utviklingsarbeid. Hos oss vil du være en del av et sterkt fagmiljø hvor vi er opptatt av å dele kunnskap med hverandre. Vi har engasjerte og kunnskapsrike fagressurser innen bl.a. energi, miljø, VVS, automasjon, elektro, renovasjon og utomhus.

Arbeidsoppgaver

Du vil ha hovedansvaret for at Eiendom gjennomfører og videreutvikler sine klimatiltak gjennom arbeid i prosjekter og på eksisterende bygg.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Utvikle, gjennomføre, dokumentere, evaluere og rapportere planlagte klimatiltak og planlegge nye
 • Miljørådgiver for byggeprosjekter: Definere og diskutere krav og valg av løsninger, utarbeide og følge opp miljøprogram og miljøoppfølgingsplan og gjennomføring av tiltak i prosjektene
 • Miljørådgivning til Eiendomsforvaltning og Eiendomsdrift knyttet til tiltak i eksisterende bygg
 • Delta i tverrgående prosjekter og arbeid innad i kommunen
 • Deltagelse i nettverk, høringsinnspill, FoU-prosjekter, ZEN, FutureBuilt og samarbeid med andre aktører
 • Bidra til intern og ekstern kompetanseheving og opplæring

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på bachelor eller masternivå innen miljø, klima, bærekraft, energi eller tilsvarende.

Minimum 5 års erfaring fra fagrådgiving knyttet til miljø og klima fra eiendomsaktør, rådgiverselskap, forskningsinstitusjon eller entreprenørvirksomhet

For å mestre oppgavene bør du ha følgende bakgrunn:

 • Bred erfaring knyttet til gjennomføring av ulike miljøtiltak for bygg og utomhus som sirkulær økonomi og ombruk, energibruk og energiløsninger, materialvalg og naturmangfold
 • God tverrfaglig forståelse og evne til å se miljøkrav og løsninger i sammenheng med brukerbehov og andre tverrfaglige utfordringer
 • Kunnskap om, og erfaring med, ulike beregninger; LCA, LCC og energiberegninger
 • Kjennskap til finansieringsordninger som Enova, klimasats, grønne lån samt EU-taksonomien
 • Erfaring fra prosjekter med FutureBuilt, ZEN, Svanemerket, Breeam eller andre miljøsertifiseringsordninger
 • Erfaring fra byggeprosjekter og utviklingsarbeid
 • Kjennskap prosjektledelse og offentlige anskaffelser
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Selvstendig. Trives med å ha en pådriverrolle og igangsetter og gjennomfører aktiviteter på eget initiativ
 • Løsningsorientert. Søker nye perspektiver og ideer for å forbedre ytelse og stimulere til nytenkning
 • Helhetstenkende. Ser det store bildet og tar bredere hensyn i betraktning
 • Gjennomføringskraft. Tilpasser atferd raskt og effektivt for å nå mål, overvinne motgang, eller løse en utfordring
 • Tillitsskapende. Etablerer troverdighet; møter utfordringer på en overbevisende måte, og formidler energi i interaksjoner med andre
 • Strukturert. Legger systematiske planer for gjennomføring og dokumenterer arbeidet som er utført