Rådgiver – servicetorg

Rådgiver – servicetorg

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Rådgiver - servicetorg

Søknadsfrist: 13.03.2022


Spørsmål om stillingen?

Pål Linberg tlf. 924 29 852


Rådgiver – servicetorg

Om stillingen

Servicetorget Eiendom er en avdeling i Seksjon for fellestjenester og er Eiendomsavdelingens førstelinjetjeneste. Servicetorget håndterer brukerhenvendelser til EA fra studenter og ansatte. Brukerhenvendelsene kommer inn i vårt forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystem (FDV-system). EA er i ferd med å bytte FDV-system. Servicetorget har en sentral rolle i håndtering av bestillinger og fakturabehandling for store deler av Eiendomsavdelingen.

Som rådgiver i Servicetorget vil du jobbe med å videreutvikle enhetens rutiner. Du vil bidra med implementering og videreutvikling av vårt nye FDV-system og arbeidsprosessene knyttet til dette.  Du vil også delta i prosjekter og utviklingsarbeid for de andre avdelingene i Seksjon Fellestjenester. Rådgiver rapporterer til avdelingsleder og er fast stedfortreder for vedkommende.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle rutiner og arbeidsprosesser for Servicetorget
 • Fordele og følge opp henvendelser – også i FDV-systemet
 • Planlegge og gjennomføre opplæring av ansatte i EA
 • Kommunikasjons- og informasjonsarbeid
 • Bestillinger og fakturaoppfølging
 • Dialog med andre seksjoner og avdelinger i EA
 • Prosjektoppgaver etter avtale med leder

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Det kreves relevant erfaring innen Servicetorgets arbeidsområder
 • Det forutsettes god digital kompetanse, erfaring fra bruk av innkjøps/økonomisystem og/eller FDV-system er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning
 • Erfaring med opplæring vil være en fordel.
 • Erfaring med å arbeide i prosjekter er en fordel
 • Erfaring fra offentlig sektor er en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker en selvstendig, initiativrik, serviceinnstilt og løsningsorientert rådgiver. Du er nøyaktig i ditt arbeid og flink både til å prioritere og å samarbeide i en hektisk hverdag.