Rådgiver prosjektstyring

Rådgiver prosjektstyring

Arbeidsgiver: Oslo kommune - Undervisningsbygg Oslo KF

Stillingstittel: Rådgiver prosjektstyring

Søknadsfrist: 02.04.2019


Spørsmål om stillingen?

Seksjonsleder Idunn Marie Husevåg – 416 41 126

Rådgiver Cruit AS, Georg Hoff – 907 88 989

Rådgiver Cruit AS, Baard H.  Langballe – 969 11 870


Rådgiver prosjektstyring

Vil du hjelpe oss med å ta prosjektstyring til nye høyder?

Skoleanleggene har stor betydning for elevenes læringsutbytte og hver dag jobber vi i utviklingsavdelingen for å planlegge gode, trygge skolebygg som skal bidra til gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne i Oslo. Annethvert år vedtas en skolebehovsplan som fastsetter ønsket ferdigår for de ulike skoleprosjektene som til enhver tid må planlegges og gjennomføres for å ha tilstrekkelig med skoleplasser for byens elever. Vi søker nå etter en rådgiver prosjektstyring som vil være en sentral bidragsyter til at vi opprettholder ønsket fremdrift og god økonomistyring for våre skoleprosjekter.Utviklingsseksjonen trenger flere dyktige og engasjerte rådgivere – vil du hjelpe oss med å ta prosjektstyring til nye høyder?

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å utarbeide og rapportere fremdrift på porteføljenivå for alle prosjekter i utviklingsfase
 • Ansvar for god kommunikasjon rundt fremdriftsplaner i utviklingsfase opp mot våre bestillere
 • Ansvar for budsjetter og den økonomiske oppfølgingen av alle prosjekter i tidligfase
 • Deltakelse i ledermøter og styremøter for å legge frem status på fremdrift i tidligfase
 • Kommunisere til entreprenørbransjen om kommende prosjekter; tidspunkt for gjennomføring og størrelse på prosjekter
 • Gjennomføre innkjøp av arkitekt- og rådgivertjenester

Kvalifikasjoner

 • Vi ser etter deg som har erfaring med fremdriftsplanlegging og har jobbet en del med planleggings- og økonomistyringsverktøy
 • Du er særlig dyktig til å utarbeide oversiktlige rapporter og presentasjoner
 • Du har god kjennskap til IT-verktøy som; Excel, PowerPoint, Prosjekt- og økonomistyringsverktøy. Det er en fordel med kjennskap til database og digitaliseringsverktøy
 • Vi ser for oss at du har utdannelse som ingeniør, økonom eller lignende
 • Dersom du er nyutdannet, har de rette kvalifikasjonene og egenskapene, vil vi også gjerne at du søker på denne stillingen

Egenskaper

 • Du tar initiativ og gjennomfører, samtidig som du kommuniserer klart og tydelig både skriftlig og muntlig (arbeidsspråket er norsk)
 • Du er analytisk anlagt, strukturert og løsningsorientert
 • Du er flink til å motivere og få med deg andre andre til å jobbe sammen mot et felles mål
 • Det legges vekt på personlige egenskaper

Vi tilbyr

Om arbeidsgiveren

Undervisningsbygg Oslo KF ble etablert 1. januar 2002 for å eie, utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebyggene i Oslo. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca. 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Undervisningsbygg har i dag ca. 200 medarbeidere. Vi holder til i nye og moderne lokaler sentralt på Helsfyr, med en flott kantine, trimrom – og utsikt over hele Oslo!

Arbeidsplassene i Undervisningsbygg skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søkere som ønsker sin søknad unntatt fra offentlighet, bes opplyse om dette og grunngi dette særskilt. I henhold til offentlegloven § 25 kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Les mer om Undervisningsbygg her www.undervisningsbygg.oslo.kommune.no

Søknad merkes  4040436888

FINN-kode  142874195