Rådgiver/Prosjektleder

Rådgiver/Prosjektleder

Arbeidsgiver: HR Prosjekt

Stillingstittel: Rådgiver/Prosjektleder

Søknadsfrist: 16.09.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Kjell Ove Kalhagen
Stillingstittel
Direktør Utredning og Analyse
Telefon
469 84 032

 

Kontaktperson
Stian Foldal
Stillingstittel
Avdelingsleder Strategisk Utredning og analyse
Telefon
980 64 000


Rådgiver/Prosjektleder

HRP AS har siden etableringen i 2005 vokst fra 3 til ca. 500 ansatte og er i dag et av Norges største prosjektadministrative selskaper. Selskapet har lang erfaring med store og mindre prosjekter innen bygg, samferdsel og kommunalteknikk. I tillegg til prosjektledere og byggeledere har vi arkitekter og rådgivere med bred erfaring fra alle prosjektets faser. HRP er i drivende utvikling og vekst, og nå trenger vi enda flere gode hoder inn i et konsulentselskap som legger stor vekt på at de ansatte skal glede seg til å gå på jobb hver dag!

Avdeling for Strategisk Utredning og Analyse skal bidra til å styrke beslutningsgrunnlaget for investeringsprosjekter for offentlige og private byggherrer ved å tilby et helhetlig produkt fra idefase og konseptutvikling til investeringsbeslutning. I tillegg arbeider vi med forvaltning av eksisterende eiendommer, ledelse, benchmarking, gevinstrealisering med mer. Vi jobber tett tverrfaglig med øvrige fagmiljøer i HRP, for å skape best mulig beslutningsgrunnlag og analyser for våre kunder.

Avdelingen, fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim, består i dag av ca. 35 kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn og erfaring som sammen skaper god synergi og tverrfaglighet. Arbeidsoppgavene er i hovedsak rettet inn mot

 • Eiendomsledelse og eiendomsutvikling
 • Bygningsøkonomi – kalkulasjon, LCC-kostnader med mer
 • Grunnerverv og eiendomsjus
 • Samferdsel
 • Kommunale tjenester innen oppvekst, helse og omsorg, idrett og kultur

Vår regionsavdeling i Trondheim skal vokse, og søker nå etter en ny profil som skal jobbe i fagområdet eiendomsledelse og -utvikling.

Hvem er du?

Det viktigste for oss er at du har god kunnskap og erfaring innenfor området eiendomsledelse- og utvikling. Din bakgrunn kan eksempelvis være fra byggherre, rådgiver/konsulent eller entreprenør, kanskje har du jobbet som eiendomsforvalter med et strategisk blikk, eller som prosjektutvikler?
Har du andre spennende og relevante bakgrunner, så vil vi gjerne også høre fra deg.

Vi ønsker oss en person som brenner for å hjelpe våre kunder med å utarbeide gode underlag for investeringsbeslutninger og effektiv drift. Du har derfor gjerne erfaring fra utredninger og analyser innenfor bygg og eiendom, og kjenner godt de ulike prosjektfasene vi jobber i.

Du setter samarbeid høyt, og vi ønsker at du er framoverlent når det kommer til digital utvikling og bærekraft i våre leveranser.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, gjerne masternivå, innen f.eks. bygg, eiendom eller prosjektledelse
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • God kjennskap til bygg- og anleggsbransjen
 • Godt nettverk og en god relasjonsbygger
 • Erfaring med prosjektledelse og god innsikt i økonomistyring
 • Erfaring med tidligfase
 • Erfaring fra arbeid med offentlige organisasjoner
 • Erfaring med utredninger og utarbeidelse av rapporter

 

Vi ønsker også at du har:

 • God forretningsforståelse og kremmerånd
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
  • Arbeidsspråket i HRP er norsk, og det må du beherske flytende
 • En strukturert og analytisk fremgangsmåte
 • Evne til å tenke helhetlig, strategisk og tverrfaglig
 • Gode samarbeidsevner, men også like å løse utfordringer på egen hånd
 • Høyt faglig engasjement, er ansvarsfull, positiv og utadvendt
 • Ønske om å utvikle både deg selv og dine kolleger

 

Arbeidsoppgaver

Deltakelse i og ledelse av oppdrag innen fagområdet tidligfase eiendomsledelse og -utvikling.
Dette kan typisk være bl.a.:

 • Mulighetsstudier
 • Konseptutvikling
 • Kvalitetssikring, usikkerhetsanalyser og ROS-analyser
 • Eiendomsstrategi (feks kartlegging, analyser, KPI’er, handlingsplaner)
 • Eiendomsforvaltning (feks tilstandsanalyser, vedlikeholdsplaner, egnethet)
 • Organisasjon (feks prosesskartlegging, organisasjonsutvikling, benchmarking)
 • Rådgivning og prosjektledelse i tidligfase

Med vår ambisjon om å vokse vil også en viktig del av arbeidsoppgavene dine være å bidra aktivt til nye oppdrag for avdelingen gjennom dine eksisterende og nye relasjoner.