Rådgiver kulturminne

Rådgiver kulturminne

Arbeidsgiver: Statsbygg

Stillingstittel: Rådgiver kulturminne

Søknadsfrist: 02.10.2019


Spørsmål om stillingen?

  • Seniorarkitekt Line Woxen – 918 06 606


Rådgiver kulturminne

Faglig ressurssenters seksjon for Kulturminne, bygg og miljø har ledig en to års midlertidig stilling i forbindelse innføring av regionreformen og flytting av vernemyndigheten fraRiksantikvaren til fylkeskommunene. Statsbyggs interne rutiner ogsystematikk for kontakt med nye vernemyndigheter skal endres og dette trengervi ekstra kapasitet og relevant kompetanse for å gjennomføre. Statsbyggforvalter 2,9 millioner m2. Dette er fordelt på 2300 bygninger hvorav 440er vernet. Stillingen vil inngå som en del av et team med fem andre rådgivere innen kulturminne.

Arbeidsoppgaver

Faglig rådgiving innen fagfeltet bygningsvern, både i byggeprosjekter og forvalting av Statsbyggs kulturhistoriske eiendommer.

Følge opp kontakten med de nye vernemyndighetene. Bidra til å utvikle rutiner for samarbeid mellom Statsbygg og de nye vernemyndighetene innenfor kulturminnearbeidet.
Følge opp arbeidet med nye rutiner internt i Statsbygg for å opprettholde rask saksbehandling og godt samarbeid med de nye vernemyndighetene, herunder digitalisering av søknadsprosessen.
Utvikle og holde kurs internt i Statsbygg om de nye rutinene.

Kvalifikasjoner

Fortrinnsvis master, men relevant bachelor i tillegg til relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå.
Minimum tre års relevant erfaring
Det er ønskelig med erfaring innen kulturminnesektoren og det er en fordel med kjennskap til statlig eiendomsforvaltning og praktisk kunnskap innenfor kulturminnevern.

Personlige egenskaper

Analytisk, strukturert og utadvendt

Du må kunne ta initiativ samt tenke innovativt og løsningsorientert.

Gode samarbeidsevner og evne til å se tverrfaglige sammenhenger og  våre kunders behov

Vi tilbyr

Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
Fleksibel arbeidstidsordning
Støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger, samt tilbud om boliglån til gunstig rente. Stillingen lønnes som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver lønnes fra kr 500.000,- til 650.000,-, Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Om arbeidsgiveren

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.