Rådgiver Jernbane

Rådgiver Jernbane

Arbeidsgiver: Bane NOR SF

Stillingstittel: Rådgiver Jernbane

Søknadsfrist: 10.11.2022


Spørsmål om stillingen?

Torkil Schjetlein Evjemo

Epost: torkil.schjetlein@banenor.no

Mobil: 419 296 80


Rådgiver Jernbane

Formål / Generell karakteristikk

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører Med ca. 220 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder.
Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

 

Jernbanen er i stadig endring. I seksjon Arealoptimalisering jobber vi med å belyse de muligheter og utfordringer jernbanens og omgivelsenes utvikling gir for eiendomsvirksomheten i konsernet. Jernbanens og omgivelsenes utvikling dreier seg ikke bare om fysiske infrastruktur og framtidige behov for arealer, men også politiske, juridiske og økonomiske rammebetingelser, samt samfunnstrender som kan gi nye muligheter. Vi jobber prosjektbasert og tverrfaglig med å serve hele organisasjonen i å lykkes med å nå sine mål
Hos oss blir du del av en kompetent og engasjert gruppe med stor variasjon både på utdannelse og erfaring.

Vi ønsker nå å styrke vårt miljø med en dyktig analytiker! Riktig søker vil ha god mulighet for å påvirke stillingen hos oss. Du kan gjerne være ung og nyutdannet!

Stillingen rapporterer til: Torkil Schjetlein Evjemo

Arbeidsoppgaver

 • Innhente, systematisere og analysere data, med formål om å optimalisere dagens drift og estimere framtidige behov for jernbanens støttefunksjoner og nye mobilitetsløsninger.
 • Utvikle strategiske føringer og metodikk for optimalisering av jernbanens areal
 • Bidra i løpende avklaringer av behov for servicefunksjoner til jernbanen, som verksteder, togparkering og stasjoner
 • Utvikle metodikk for vurdering av jernbanenes langsiktige behov for servicefunksjoner, herunder verksteder for vedlikehold av togmateriell, stasjoner
 • Bidra med særlig ansvar for å utvikle systematikk og analyseverktøy for dette arbeidet
 • Bidra i arbeidet med metodeutvikling for evaluering av miljøeffekter for Bane NOR Eiendom sine prosjekter, særlig fortetting rundt knutepunkter
 • Bidra til tilrettelegging for nye mobilitetsløsninger, eksempelvis tilgang for gående og syklende

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning som siv. ingeniør, økonom, arealplanlegger
 • Erfaringsbasert kompetanse kan erstatte krav til høyere utdanning
 • Ønskelig med erfaring fra utredningsarbeid
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra strategisk eller analytisk arbeid

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du har sterke analytiske evner.
 • Du ser sammenhenger og kan tolke kompliserte systemer med varierende datagrunnlag.
 • Du ønsker og evner å finne nye løsninger og utfordre etablerte sannheter.
 • Du engasjeres av å bidra til et mer bærekraftig samfunn.
 • Du tar ansvar, kan arbeide selvstendig og er strukturert.

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.