Rådgiver – innovasjon og teknologi

Rådgiver – innovasjon og teknologi

Arbeidsgiver: Entra ASA

Stillingstittel: Rådgiver - innovasjon og teknologi

Søknadsfrist: 05.12.2021


Spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med HR-rådgiver Mats Kjelvik Berg (mkbe@entra.no) om du har spørsmål til stillingen eller rekrutteringsprosessen.


Rådgiver – innovasjon og teknologi

Teknologi i næringsbygg er viktig for utvikling av innovative løsninger og hvordan fremtidens kontorbygg skal utformes. Like viktig er standardisering og systematisk ferdigstillelse som sikrer solid prosjektgjennomføring og høy kvalitet på videre forvaltning av bygget. For at vi skal nå våre mål innen med fremtidens kontorbygg og forvaltning trenger vi en faglig sterk rådgiver som ønsker å jobbe med innovasjon, teknologi, næringsbygg og hvordan dette kan skape lønnsomhet for Entra.

Vil du bli en del av Norges mest spennende eiendomsselskap og en avdeling med solid faglig styrke, stolthet og unik kompetanse innen næringsbygg? I denne stillingen vi du få gode påvirkningsmuligheter på hvordan Entra jobber med teknologi i næringsbygg, samt hvordan vi jobber med standardisering og prosjektgjennomføring.

Stillingen ligger i avdeling teknisk fagteam og er del av Entras enhet for prosjektutvikling, men vil jobbe bredt mot flere avdelinger i Entra og eksterne partnere.

Ansvarsområder:

I samarbeid med andre fageksperter vil du jobbe med utvikling av eiendom og med Entras byggeprosjekter. Du vil være ansvarlig for og arbeide med:

 • Prosjektleder for gjennomføring av digitalisering og innovasjon
 • Bidra til prosesser for standardisering og systematisk ferdigstillelse av byggeprosjekter
 • Ressursperson til videreutvikling av innovasjonsprosjektet Entra LAB
 • Bidra til utvikling av innovative løsninger for fremtidens kontorbygg
 • Bidra i teknisk prosjektutvikling i tidligfase
 • Ansvarlig for utvikling av Entras kravdokumenter
 • Ansvarlig for overordnet erfaringsutveksling fra forvaltning til prosjekt og mellom prosjekter

Ønsket kandidatprofil:

Du kan ha ulike bakgrunner for å lykkes i denne stillingen. Du bør først og fremst ha med deg kunnskap og erfaring som er relevant for stillingen, uten at vi skal bestemme hva det kan være. Eksempelvis innen tekniske fag, smartbyggteknologi, automasjon, styringssystemer og prosjektering/forvaltning av næringsbygg.

Vi tror også at du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen:

 • Genuin interesse for teknologi og næringseiendom
 • Inngående kjennskap til teknisk infrastruktur og verdikjedeforståelse
 • Samarbeidsorientert og relasjonsbygger
 • Kan kommunisere med ulike faggrupper
 • Faglig nysgjerrig og opptatt av utvikling
 • Evner å ta selvstendige beslutninger innen ditt fagområde
 • Deler kunnskap med kollegaer
 • Våre verdier: Ett lag, Ansvarlig, Nyskapende og Tett på

Hvorfor velge denne muligheten?

Du skal søke på denne stillingen fordi du deler vår ambisjon om å være miljøledende i bransjen, samtidig som vi leverer lønnsomme prosjekter og lønnsom forvaltning. Du kjenner deg igjen i våre verdier og synes det er interessant å jobbe med teknologi, innovasjon og næringseiendom. I tillegg håper vi du liker en stilling som får jobbe med mange av Entras fageksperter og synlige prosjekter i et selskap med:

 • Solid økonomi
 • Høy fagkompetanse – i Entra har vi spesialister i hele verdikjeden fra utvikling av eiendom, gjennom prosjektering og prosjektledelse og forvaltning av bygg
 • Et miljøledende selskap med godt omdømme
 • Gode interne utviklingsmuligheter
 • Gode betingelsesordninger