Rådgiver FDVU-beregninger

Arbeidsgiver: Statsbygg

Stillingstittel: Rådgiver FDVU-beregninger

Søknadsfrist: 07.01.2019


Spørsmål om stillingen?

Avdelingsdirektør Randi Merethe Rogstad

975 38 054


Rådgiver FDVU-beregninger

Seksjonen for Økonomi og analyse i Faglig ressurssenter er fag- og metodeansvarlig for kostnadsberegninger av investeringskostnader og kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold til Statsbygg prosjekter og eiendommer, og har ansvar for utarbeidelse av Statsbyggs styrings- og kostnadsrammer. Statsbygg har ambisjoner om å lede an i utviklingen innen faget kostnadsestimering.Faglig ressurssenter er Statsbyggs avdeling for rådgivning innenfor arkitektur, bygg, VVS, økonomi og analyse,
jus og kulturminner og bistår alle Statsbyggs øvrige avdelinger (Byggherre-, Eiendoms-, Drifts – og
Rådgivningsavdelingen). Fagressursene inngår som en del av prosjektorganisasjonen i Statsbyggs mange ulike og
unike prosjekter og bistår også Eiendoms- og Driftsavdelingen i spørsmål knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide LCC-analyser (livssykluskostnader) for ulike alternativer Beregning av FDVU-kostnader (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) for Statsbyggs prosjekter, ved reforhandling av husleieavtaler og eventuelt ved kjøp av eiendom.
 • Bistå i gjennomføring av interne usikkerhetsanalyser
 • Bistå i utarbeidelse av kostnadsberegninger, estimater og forslag til økonomiske rammer for Statsbyggs
 • investeringsprosjekter.
 • Kvalitetssikre beregninger utført av eksterne rådgivere
 • Bidra i utviklingen av metodikk innenfor seksjonens arbeidsområde
 • Ivareta relasjonen til interne kunder og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen ingeniør-, økonomi- eller matematiske fag.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne (norsk)
 • Erfaring med bruk av erfaringstall, databaser (for eksempel ISY Calcus mv.)
 • Beherske Excel

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Trives med utfordrende oppgaver
 • Analytisk og løsningsorientert
 • Fleksibel med gode samarbeidsevner
 • Målbevisst, engasjert og initiativrik

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Som en av Norges mest profesjonelle eiendomsforvalter og prosjektgjennomfører, tilbyr vi utfordrende og faglig krevende arbeidsoppgaver
 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø innenfor de ulike byggfagene, prosjektledelse, utvikling og estimering
 • Faglig og personlige utviklingsmuligheter
 • Moderne lokaler i Byporten, ved Oslo S
 • Stillingene lønnes som rådgiver eller overingeniør med kr 490 000,- til kr 580 000,- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Om arbeidsgiveren

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Søknad merkes   18074

FINN-kode    135918528