Rådgiver energi, klima og miljø

Rådgiver energi, klima og miljø

Arbeidsgiver: Bærum kommune Eiendom

Stillingstittel: Rådgiver energi, klima og miljø

Søknadsfrist: 13.06.2018


Spørsmål om stillingen?

Avdelingsleder Petter N Haug Sandbu – 92823930


Rådgiver energi, klima og miljø

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommunen står overfor store utfordringer hvor en aldrende befolkning, migrasjon, befolkningsvekst, teknologi og klima er noen stikkord. Gjennom utviklingsprogrammet «Klimaklok kommune» vil Bærum kommune bidra til å løse klimautfordringene. Kommunen er i rask utvikling og har store ambisjoner innen energi, klima og miljø.
I forslaget til Handlingsplan inngår konkrete og viktige tiltak for å sikre at kommunen bygger for fremtiden – digitalisert,  klimaklokt og energigjerrig. Avdeling Fagressurser i Bærum kommune Eiendom søker etter en ambisiøs og fremoverlent fagperson som kan videreutvikle virksomheten, drive frem og gjennomføre tiltak knyttet til energi- og klima- og miljø i tilknytning til kommunens bygg. Dette er en nyopprettet stilling hvor den rette personen vil være del av et stort tverrfaglig miljø. Vi søker deg som vil være med å utvikle fremtidens Bærum under mottoet:
Tenke langt- handle nå.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og bidra til gjennomføring av tiltak innen energi, klima og miljø
 • Oppfølging av kommunens klimastrategi 2030 – Klimaklok kommune
 • Analysearbeid, rådgivning og faglig bistand til fagpersoner og ledere
 • Kompetansebygging
 • Synliggjøring av satsinger og resultater
 • Deltagelse i nasjonale og internasjonale samarbeidsfora

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på bachelor eller masternivå
 • Relevant erfaring fra energi-, miljø- og klimaarbeid er en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • Kjennskap til byggenæringen
 • Kompetanse knyttet til analysearbeid, relevante lover og forskrifter, miljøteknologi, forbildeprosjekter, digitalisering
 • Erfaring med BREEAM-NOR sertifisering av bygg og ENOVA-søknader er en fordel

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Egenskaper

 • Vi ser etter deg som:
 • har et stort faglig engasjement og er initiativrik
 • kan tenke strategisk og analytisk
 • er resultat- og løsningsorientert
 • bidrar med entusiasme og lagspill i tråd med kommunens kjerneverdier

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Et stort og profesjonelt eiendomsfaglig miljø
 • En organisasjon i utvikling
 • Muligheter til å forme egen arbeidsdag
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Annet

 • Oppstart snarest mulig
 • Vitnemål og attester tas med på intervju
 • Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig
 • Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25)

Om arbeidsgiveren

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden