Rådgiver Eiendomsledelse

Rådgiver Eiendomsledelse

Arbeidsgiver: Bærum Kommune

Stillingstittel: Rådgiver Eiendomsledelse

Søknadsfrist: 19.02.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Tom Løkkeberg
Stillingstittel: Tjenesteleder
Telefon: 900 53 074
Kontaktperson: Øivind Martinsen
Stillingstittel: HMS/KS/HR Rådgiver
Telefon: 903 64 423


Rådgiver Eiendomsledelse

Eiendomsdrift søker etter en spesialrådgiver innenfor eiendomsledelse.

Eiendomsdrift er i dag en stor enhet som består av 6 operative avdelinger fordelt på formålsbygg med totalt 168 ansatte. Stillingen vil rapportere til tjenesteleder i eiendomsdrift og får en fast plass i eiendomsdrift sin ledergruppe. Rådgiverstillingen får dedikerte ansvars- og oppfølgingsområder innenfor administrasjon og ledelse for eiendomsdrift. Arbeidsstedet blir Kommunegården i Sandvika.

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommunen har en eiendomsportefølje på om lag 825.000 m2 formålsbygg og 2300 boliger til en verdi av over 18 milliarder. Eiendom skal sikre funksjonelle, energikloke, areal- og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester. Samtidig har vi ansvar for å skape og forvalte betydelige verdier gjennom aktivt og langsiktig eierskap av bygninger og grunneiendom. Ansvaret til Eiendomsdrift er drift og vedlikehold av Bærum kommunes bygningsmasse, og de ansatte har bred kompetanse og erfaring.

Eiendomsdrift skal understøtte kommunens virksomhet ved å bidra med strategisk verdibevarende drift og vedlikehold, bidra til å utvikle og forvalte kommunens behov for funksjonell og kostnadseffektiv eiendomsforvaltning samt bidra til å utvikle eiendomsdrift i henhold til kravene som stilles til drift av Smarte bygg .

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiver innenfor eiendomsledelse
 • Bistand med, og kontroll av, avdelingens leveransekrav
 • Representere – være stedfortreder for tjenesteleder ved behov
 • Kunne tre inn som avdelingsleder ved behov i en kortere periode
 • Ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av prosedyrer og rutiner i kvalitetssystemet for drift
 • Bistå ledelsen i utarbeidelse av HMS-planer og oppfølging, risikovurderinger mv
 • Delta og ta initiativ til interne- og eksterne revisjoner innen Kvalitetssikring og HMS
 • Koordinere – kompetanse og lovpålagte kurs for ansatte i drift
 • Ivareta og utvikle kompetanse- og utviklingsplaner, derigjennom planlegge kurs og opplæring
 • Koordinere og kvalitetssikre alle ansettelser og bistå avdelingsledere i ansettelsesprosessen

Kvalifikasjoner

 • Høyere administrativ utdanning, fortrinnsvis innen for eiendomsledelse, økonomi eller eiendomsadministrasjon
 • Erfaring fra eiendomsledelse i andre bransjer eller entreprenørvirksomhet/ prosjektledelse er en stor fordel
 • Kjennskap til Kvalitetsstandarder (ISO 9001, 14001, 50001)
 • God forståelse av FDVU dokumentasjonssystemer
 • God økonomisk forståelse og kjennskap til LCC beregninger
 • Godt kjent med relevante lover og forskrifter, spesielt innen HMS, Brann, AML mv
 • Meget god norsk fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Lyttende og bestemt
 • Initiativrik/proaktiv
 • Positiv til å være støttefunksjon til ledere
 • Tåle hektiske dager/perioder
 • Gode evner innen presentasjonsteknikk

Om arbeidsgiveren

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.