Rådgiver Driftsstøtte – HMS og FDV

Rådgiver Driftsstøtte – HMS og FDV

Arbeidsgiver: Entra ASA

Stillingstittel: Rådgiver Driftsstøtte - HMS og FDV

Søknadsfrist: 03.10.2021


Spørsmål om stillingen?

Leder kundeservice og driftstøtte, Henning Stalsberg, HEN@entra.no tlf 915 40 974 eller HR Rådgiver Elisabeth Meltvedt, eme@entra.no tlf 90 143 759.


Rådgiver Driftsstøtte – HMS og FDV

Entra søker en rådgiver- driftstøtte. Rådgiver vil få ansvar for Entra sitt FDV system og i tillegg vil ha en sentral rolle i Entras HMS-arbeid innen Eiendomsforvaltning.

Som rådgiver driftsstøtte vil du jobbe med FDV, opplæring, erfaringsdeling, GDPR og HMS internt i eiendomsforvaltning. Stillingen krever utstrakt samarbeid med mange i organisasjonen, både internt i eiendomsforvaltning (f.eks. driftsansvarlige og tekniske sjefer), og utenfor avdelingen (f.eks. HMS– og innkjøpsavdelingen) samt andre nøkkelfunksjoner i Entra.

Vi søker en strukturert og løsningsorientert person som ønsker å være med på å videreutvikle Entra sitt FDV system og øvrige oppgaver innen de ovennevnte ansvarsområder. Du evner å spille på interne ressurser og er faglig engasjert innen FDV og HMS.

Stillingen rapporterer til Leder kundeservice og driftstøtte.

Ansvarsområder og hovedarbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for Entra sitt FDV system
  • Ivareta Ad-hoc driftstøtte oppgaver
  • Være kontaktpunkt mot leverandør av FDV system
  • Lede arbeid med nytt FDV system og lede intern FDV gruppe
  • Planlegge og gjennomføre FDV opplæring i drift
  • Ansvar for rapporteringer fra FDV systemet slik som gjennomføringsgrad, risiko- og tilstandsanalyser og brannrelaterte rapporter
 • Oppfølging av FDV dokumentasjon fra nye byggeprosjekter
  • Leveranse og kvalitetskontroll av dokumentasjon og sikre at leveransen er i henhold til Entra mal
 •  HMS:
  • Operasjonell gjennomføring av HMS arbeid i drift og oppfølging av HMS tiltak i drift
  • Fagansvar for en rekke HMS-temaer i Entra (eksempelvis, brann, legionella, arbeid i høyden, radon m.fl.)
  • Ansvar for å utarbeide nye og oppdatere eksisterende HMS-prosedyrer og implementere disse i driftsorganisasjonen
  • Legge til rette for gode HMS- og internkontrollsystemer for drift og vedlikehold av Entras eiendommer
  • Følge opp granskninger og rapportering av alvorlige hendelser ved drift ved eiendommene
 • I samarbeid med HMS-sjef legge årlige handlingsplaner for prioritert arbeid
 • Ansvar for GDPR i drift å sørge for å være oppdatert på gjeldende GDPR regelverk som omhandler intern drift i Entra og databehandling mot leverandører
 • Fagansvar for utvalgte rammeavtaler

Personlige egenskaper:

 • Meget gode samarbeidsevner
 • Evnen til å organisere og spille på interne ressurser
 • Løsningsorientert og positiv
 • Interessert i å opprettholde/videreutvikle faglig styrke
 • Sterkt faglig engasjement innen FDV og HMS
 • Strukturert og god på å koordinere
 • Flink med kundebehandling
 • Må kunne identifisere seg med og etterleve Entras verdier

 

Entras verdier er: Tett på, nyskapende, ansvarlig og ett lag . Verdiene representerer selve drivkraften i Entra. De motiverer til å levere gode resultater og veileder hvordan vi jobber med kunder, leverandører og hverandre. Verdiene skal være i daglig bruk og gi oss retning når vi skal ta beslutninger.

Kvalifikasjoner:

 • Teknisk fagskole eller annen høyere utdanning innen tekniske fag eller bygg- og anlegg
 • Formell utdanning innen FDV og HMS, relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • Kompetanse med FDV arbeid og FDV systemer
 • Kompetanse innen HMS arbeid
 • Kompetanse innen teknisk tegning, bruk av 3D og BIM modeller
 • Erfaring med opplæring og erfaringsdeling er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring med energiledelse/ energisparingsprosjekter er en fordel, men ikke et krav