Rådgiver – drift- og fasilitet

Rådgiver – drift- og fasilitet

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Rådgiver - drift- og fasilitet

Søknadsfrist: 26.04.2022


Spørsmål om stillingen?

Underdirektør Åke Appelqvist, mailadresse; ake.appelquist@admin.uio.no . Mobiltelefon +47 97529236

Senioringeniør Steinar Olsen, mailadresse; steinar.olsen@admin.uio.no. Mobiltelefon +47 41623338Rådgiver- bygningsdrift


Rådgiver – drift- og fasilitet

Om stillingen

Vil du være med å drifte Norges største og mest teknisk avanserte forsknings- og undervisningsbygg?

Vi har ledig stilling som Rådgiver for drift og fasilitet i Livsvitenskapsbygget.

Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne. Livsvitenskapsbygget er lokalisert i Gaustadbekkdalen nord, og med sine ca. 97.000 m2 og med sin moderne utstyrspark, skal legge til rette for en faglig utvikling ved Universitet i Oslo (UiO) som fremmer kvalitet, innovasjon og konvergens. Bygget er en felles satsing for UiO og Oslo Universitetssykehus (OUS), hvor UiOs del utgjør ca 70 % av det totale areal. Bygget skal være et felles anlegg for ledende universitets- og sykehusmiljø innen kjemi, farmasi, livsvitenskap og klinikk for laboratoriemedisin, og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området.

Eiendomsavdelingen ved UiO arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. EA arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg og digitalisering. Driftstjenestene for Livsvitenskapsbygget skal tilpasses for virksomheten i bygget. Dette skal sikre god drift av bygning og brukerutstyr – og bidra til god samhandling mellom virksomheter i bygningen.

Vi søker en engasjert rådgiver for det nye Livsvitenskapsbygget. Rådgiveren skal delta i planleggingen og etablering av drifts- og servicetjenestene i Livsvitenskapsbygget.  Ved ordinær drift av bygget får rådgiveren en sentral rolle som fasilitetsleder , med koordinering av tjenestene til brukere og for drift, med andre interne og eksterne enheter og leverandører. Rådgiveren samarbeider tett med resten av Eiendomsavdelingens enheter, ansatte i drift, brukere av bygget og rapporterer til avdelingsleder for bygningsdrift i Livsvitenskapsbygget.

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Eiendoms- og driftsadministrative oppgaver blir sentrale i rollen som fasilitetsrådgiver i planlegging og koordinering av oppgaver internt og med eksterne leverandører
 • Involvering i arbeid med drifts- og servicetjenester, rutinebeskrivelser, rapportering og dokumentasjon.
 • Forberedende arbeid for og etablering av enheten i Livsvitenskapsbygget, med deltakelse i prosesser for prøvedrift og overtakelse
 • Samarbeid med fakultetenes administrasjon og enheter for fellestjenester om brukerservice- og eiendomsavdelingens tjenester
 • Øvrige oppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav 

 • Kvalifikasjonskrav
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Særskilt relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra serviceorientert arbeid og kommunikasjon
 • God IT-forståelse og arbeid med digitale løsninger er en forutsetting
 • Erfaring og kompetanse i prosjekt og innsikt i eiendomsforvaltning, -service og -drift er en fordel
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper muntlig og skriftlig er et krav

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper
 • Du kan håndtere mange oppgaver samtidig og leverer høy kvalitet også under tidspress
 • Du er strukturert og arbeider systematisk
 • Din kommunikasjon er tydelig og du liker å jobbe med mennesker
 • Du er initiativrik, løsningsorientert, har god gjennomføringsevne