Rådgiver – arealeffektivisering og internhusleie

Rådgiver – arealeffektivisering og internhusleie

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Rådgiver - arealeffektivisering og internhusleie

Søknadsfrist: 13.10.2019


Spørsmål om stillingen?

 • Ass eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel – 913 68 921


Rådgiver – arealeffektivisering og internhusleie

Om stillingenUiO innførte revidert internhusleieording fra 2018 sammen med de fire andre selvforvaltende universitetene. Et av målene for arbeidet var at ordningen skulle bidra til arealeffektivisering. Vi søker nå etter en rådgiver som i tillegg å arbeide med internhuseleien og beregningen av denne, kan være en pådriver overfor UiOs interne leiere og bistå dem i det daglige arealeffektiviseringsarbeidet.Som rådgiver i Eiendomsavdelingen (EA), spiller du en sentral rolle i arealeffektiviseringsarbeidet ved UiO. Du vil arbeide med initiativer og prinsipielle saker på tvers av leietakerne våre slik som evaluering av dagens internhusleieordning, tilpasning av ordningen for bl.a. å ivareta de spesielle behovene til Livsvitenskapsbygget, vurderinger av eierskap til læringsarealer og utarbeidelse av arealnorm.Forvaltningsseksjonen består av ni medarbeidere, inkludert leder, og du blir dermed en del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. Du vil også arbeide tett med EAs økonomigruppe. Stillingen rapporterer til forvaltningssjef.Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre tertialvis beregning av internhusleien basert på oppdaterte arealer
 • Foreta arealanalyser og -vurderinger
 • Delta i arbeidet med prinsipper for internhusleie og arealeffektivitet i prosjekter og utredninger som f.eks. nye eiendommer finansiert over statsbudsjettet og utredninger knyttet til Nedre Blindern
 • Bidra til kontinuerlig forbedring og digitalisering av forvaltningsprosessene
 • Rapportering av eiendomsrelaterte data til dbh, Statens lokaler og andre.

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum på bachelornivå.
 • Det kreves bred erfaring med økonomiarbeid, utredning og analyse. For seniorrådgiver kreves omfattende erfaring og spesialkompetanse innenfor fagområdet.
 • Det kreves erfaring fra eiendomsvirksomhet
 • Det kreves god forståelse av prinsipper og roller knyttet eie/leie forhold i både offentlig og privat sektor
 • Det kreves gode IT-ferdigheter og Excel-kompetanse
 • Det er en fordel med erfaring fra bruk av FDV-system i forvaltningsprosesser

Personlige egenskaperDu er analytisk, strukturert og har gjennomføringsevne. Du evner å håndtere komplekse utredninger, samtidig som du trives med periodiske oppgaver. Det er viktig at du involverer og kommuniserer godt, samtidig som du har høy integritet. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i moderne lokaler sentralt på Blindern
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1364 Seniorrådgiver i lønnsspenn fra 627.700 til 691.400 (ltr. 69 til 74), alternativt som 1434 Rådgiver med lønnsspenn fra 552.800 til 627.700 kr (ltr. 62 til 69) avhengig av kompetanse/erfaring
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på Send søknad .  Søknadsfrist: 13. oktober 2019

Andre opplysningerAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at medarbeiderne i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

UiO er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring.

 

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer; Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo legger føringene for den videre utviklingen av eiendomsmassen, sammen med miljø- og klimastrategien. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.