Rådgiver

Rådgiver

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Rådgiver

Søknadsfrist: 27.03.2022


Spørsmål om stillingen?

Underdirektør Åke Appelqvist, mailadresse; ake.appelquist@admin.uio.no . Mobiltelefon +47 97529236

Senioringeniør Steinar Olsen, mailadresse; steinar.olsen@admin.uio.no. Mobiltelefon +47 41623338


Rådgiver

Om stillingen

Vil du være med å drifte Norges største og mest teknisk avanserte forsknings- og undervisningsbygg?

Vi har ledig stilling som Rådgiver for bygningsdrift i Livsvitenskapsbygget.

Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne. Livsvitenskapsbygget er lokalisert i Gaustadbekkdalen nord, og med sine ca. 97.000 m2 og med sin moderne utstyrspark, skal legge til rette for en faglig utvikling ved Universitet i Oslo (UiO) som fremmer kvalitet, innovasjon og konvergens. Bygget er en felles satsing for UiO og Oslo Universitetssykehus (OUS), hvor UiOs del utgjør ca 70 % av det totale areal. Bygget skal være et felles anlegg for ledende universitets- og sykehusmiljø innen kjemi, farmasi, livsvitenskap og klinikk for laboratoriemedisin, og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området.

Eiendomsavdelingen ved UiO arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. EA arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg og digitalisering. Driftstjenestene for Livsvitenskapsbygget skal tilpasses for virksomheten i bygget. Dette skal sikre god drift av bygning og brukerutstyr – og bidra til god samhandling mellom virksomheter i bygningen.

Vi søker en engasjert rådgiver for det nye Livsvitenskapsbygget. Rådgiveren skal delta i planleggingen av driftsstrategi og etablering av bygningsdrift. Etter etablering av drift deltar rådgiverstillingen i koordinering av servicetjenester, samt drift og vedlikeholds arbeid for bygget. Rådgiveren samarbeider tett med resten av Eiendomsavdelingens enheter, ansatte i drift, brukere av bygget og rapporterer til avdelingsleder for bygningsdrift i Livsvitenskapsbygget.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i utvikling av driftstjenester,rutiner og forberedende arbeid for og etablering av bygningsdrift på Livsvitenskapsbygget
 • Støtte til UiOs deltakelse i prosesser for systematisk ferdigstillelse av bygget ,test,prøvedrift og overtakelse
 • Planlegging og koordinering av oppgaver knyttet til god og effektiv drift av Livsvitenskapsbygget
 • Bidra til bygningsdrift med god kvalitet og god service
 • Samarbeid med fakultetenes administrasjon og fellestjenester om brukertjenester
 • Kommunikasjonsarbeid som koordinering av driftstjenester internt og med eksterne leverendører
 • Eiendoms- og driftsadministrative oppgaver, planlegging, rapportering og dokumentasjon
 • Øvrige oppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Særskilt relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra serviceorientert arbeid og kommunikasjon
 • God IT-forståelse og arbeid med digitale løsninger er en forutsetting
 • Erfaring og kompetanse i prosjekt og innsikt i eiendomsforvaltning og -drift er en fordel
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper muntlig og skriftlig er et krav
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du kan håndtere mange oppgaver samtidig og leverer høy kvalitet også under tidspress
 • Du er strukturert og arbeider systematisk
 • Din kommunikasjon er tydelig og du liker å jobbe med mennesker
 • Du er initiativrik, løsningsorientert, har god gjennomføringsevne, er selvstendig samtidig som du ser verdien av samarbeid med andre fra ulike fagmiljøer.