Rådgiver

Rådgiver

Arbeidsgiver: Statsbygg

Stillingstittel: Rådgiver

Søknadsfrist: 23.02.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Områdedirektør Rune Solheim – 412 19 085


Rådgiver

Er du nyutdannet og går du kanskje med en lederspire i magen?

Statsbygg søker en rådgiver som skal bidra til «best practice» på tvers av team og områder hos våre drift- og vedlikeholdsteam i Oslo og på Østlandet. Gjennom stillingen får du innsikt i hvordan Statsbygg drifter og vedlikeholder eiendommene sine og hvordan våre medarbeidere og ledere jobber i avdeling Drift og vedlikehold. Du vil følge de respektive underdirektørene og teamene, samt driften på områdekontorene.Stillingen er nyopprettet og vår intensjon er å utvikle en person som vil kunne få ledererfaring, og på sikt kunne kvalifisere seg til lederstillinger i Statsbygg. Denne stillingen passer godt for deg som er nyutdannet våren 2020. Du vil med din kompetanse og egenskaper kunne være med å forme stillingen, og det forventes at du bidrar til innovasjon og prosessforbedring.Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler med en veldig spennende og variert portefølje.
Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og har fokus på digitalisering, innovasjon og miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Observere og  analyse arbeidsprosesser i teamene og drive implementering av best practice  i driften
 • Bistå med forbedringstiltak som kan gi effektiviseringsgevinster og økt måloppnåelse for Statsbygg
 • Bidra til økt digitalisering og implementering av ny teknologi og arbeidsformer
 • Jobbe tett opp imot kontraktoppfølging av rammeavtaler, serviceavtaler og andre leverandøravtaler
 • Oppfølging av leverandører
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen
 • Du vil med din kompetanse og egenskaper kunne være med å forme stillingen

Stillingen medfører noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen teknisk/økonomiske fag
 • Interesse for bygg- og eiendomsdrift
 • Interesse og ambisjon for ledelse, innovasjon og nyskapning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Evne til å kommunisere, inspirere og motivere

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Resultatorientert
 • God forretningsforståelse
 • Gode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å utvikle seg i en innovativ bedrift med stort samfunnsansvar
 • Spennende arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
 • Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ med kr 500.000,- per år
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglån

Om arbeidsgiveren

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Statsbygg er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av eksempelvis alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere
kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell
behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.