Prosjektutvikler

Prosjektutvikler

Arbeidsgiver: AF Eiendom

Stillingstittel: Prosjektutvikler

Søknadsfrist: 15.03.2020


Spørsmål om stillingen?

  • Portefølgjedirektør Anders Veidahl – 905 53 947
  • HR-sjef Rekruttering  Annette Strøno – 920 20 210


Prosjektutvikler

Vil du være med å utvikle spennende eiendomskonsept?

AF Gruppen er i positiv utvikling og har store ambisjoner for fremtiden. AF Eiendom er en selvstendig eiendomsutvikler og investeringspartner med ansvar for AF Gruppens eiendomsinvesteringer i Norge. Vi utvikler eiendomsprosjekter innen bolig- og næringseiendom med hovedfokus på sentrale knutepunkter i Norges største byer.

Nå har du mulighet til å være med videre i en spennende stilling som Prosjektutvikler i AF Eiendom.

Som Prosjektutvikler får du anledning til å utvikle spennende boligprosjekter med funksjonell design og fremtidsrettede løsninger. Du vil ha ansvaret for å utvikle eiendommer fra tomtekjøp til rammetillatelse, og være prosjektets spydspiss for utvelgelse og oppfølgning av prosjektgruppen herunder arkitekt, konsulenter og offentlig myndigheter m.fl. I samarbeid med markedsleder utreder du mulighetsstudier og markedsprofil for prosjektet. Du kan bli daglig leder for et prosjektselskap og vil ha ansvaret for kommunikasjon med investorene gjennom blant annet styrearbeid, økonomi og fremdriftsoppfølgning.

Du kjennetegnes av å være strukturert, beslutningsdyktig, analytisk og forretningsorientert, samt inneha gode kommunikasjonsevner. En forutsetning er også at du, som oss, har et kompromissløst forhold til sikkerhet og etikk.

For å lykkes i denne rollen ser vi at du har en akademisk sterk bakgrunn innen tekniske, økonomiske eller juridiske fag og erfaring som eiendomsutvikler innenfor bolig- eller næringsprosjekter med god kunnskap om politiske beslutningsprosesser.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige og prestasjonsorienterte betingelser. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Om arbeidsgiveren

AF Eiendom er en selvstendig eiendomsutvikler og del av det børsnoterte entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen. AF Gruppen ble etablert i 1985 og skaper verdier og muligheter gjennom prosjektvirksomhet innenfor Bygg, Anlegg, Miljø, Energi, Offshore og Eiendom.

AF Eiendom utvikler spennende eiendomskonsept både for boligkjøpere og leietakere. Vår stolthet ligger i å utvikle prosjekter du vil trives i – med god beliggenhet, funksjonell design og fremtidsrettede løsninger.

Vi er et team med bred fagkompetanse som samarbeider med eksterne partnere og benytter oss av kompetansen som finnes i andre virksomhetsområder i AF Gruppen. Sammen skaper vi nytt liv ved å forvandle en ubrukt tomt eller utdaterte industribygg til et yrende bomiljø eller funksjonelle kontorlokaler.