Prosjektutvikler

Prosjektutvikler

Arbeidsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF

Stillingstittel: Prosjektuvikler

Søknadsfrist: 20.10.2019


Spørsmål om stillingen?

 • Seksjonsleder Idunn Marie Husevåg – 416 41 126


Prosjektutvikler

Vil du være med på å utvikle byggeprosjekter hos en av Norges største byggherrer?

Oslo er i vekst og Undervisningsbygg skal i årene fremover etablere nye skoleplasser og oppgradere eldre skolebygg. Flere av prosjektene våre vil være større samlokaliseringsprosjekter med andre kommunale formål, eksempelvis flerbrukshall, bibliotek, bad, omsorgsboliger og sykehjem.Som prosjektutvikler får du anledning til å prege byutviklingen med gode byrom og bærekraftige og energieffektive bygg som skal gi gode rammer for læring og trivsel hos elever, lærere og andre sluttbrukere.Prosjektutvikler får ansvar for en portefølje av byggeprosjekter i utviklingsfasen og rapporterer til seksjonsleder for utviklingsseksjonen. Utviklingsfasen omfatter regulering av tomter, utredninger, mulighetsstudier og skisse/forprosjekt. Prosjektene er bemannet med prosjektledere som du har den faglige oppfølgingen av i utviklingsfasen. I løpet av forprosjektfasen overføres prosjekteierskapet til en av utbyggingsseksjonene. Prosjektutvikler bistår da prosjektleder/ seksjonsleder utbygging ved behov. Det forventes at du tar aktivt ansvar innenfor de oppgaver stillingen er tillagt, og at du i samarbeid med de øvrige tilsatte bidrar til nytenkning og forslag til forbedringer i arbeidsprosesser og rutiner. Du skal bidra aktivt innen utvikling av gode kunderelasjoner samt gode samarbeidsforhold og positive holdninger innen avdelingen og med de øvrige avdelingene.

Arbeidsoppgaver

 • Økonomisk og fremdriftsmessig oppfølging og rapportering av egen prosjektportefølje i utviklingsfasen
 • Prosessledelse og faglig oppfølging av prosjektledere
 • Ivareta kommunikasjon med kunden for prosjekter i egen prosjektportefølje
 • Anskaffelser av nødvendige konsulenter og rådgivere og dialog med disse
 • Ansvarlig for å ivareta Byggherreforskriften/SHA i utviklingsfasen i et byggeprosjekt

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på master- eller bachelornivå
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring som prosjektleder/prosjektleder/ledelse
 • Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig (arbeidsspråket er norsk)

Personlige egenskaper

 • Du er en driver med stor gjennomføringsevne
 • Du er strukturert, løsningsorientert og god på kommunikasjon
 • Du er god på samarbeid og motiverer prosjektteamet til å nå fastsatte mål

Vi tilbyr

I Undervisningsbygg vil du utvikle deg faglig og få mye ansvar og innflytelse. Du vil bli en del av et sosialt, hyggelig og kompetent arbeidsmiljø som sammen skal sørge for at den rekordstore byggeaktivitet på skoleområdet i Oslo gjennomføres på en så god måte som mulig. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver og konkurransedyktige betingelser, med blant annet fleksibel arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, og gode pensjons- og personalforsikringer. Lønn etter avtale.

 

Om arbeidsgiveren

Undervisningsbygg Oslo KF ble etablert 1. januar 2002 for å eie, utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebyggene i Oslo. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca. 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Undervisningsbygg har i dag ca. 200 medarbeidere. Vi holder til i nye og moderne lokaler sentralt på Helsfyr, med en flott kantine, trimrom – og utsikt over hele Oslo!

Arbeidsplassene i Undervisningsbygg skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søkere som ønsker sin søknad unntatt fra offentlighet, bes opplyse om dette og grunngi dette særskilt. I henhold til offentlegloven § 25 kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Les mer om Undervisningsbygg her www.undervisningsbygg.oslo.kommune.no