Prosjektstyrer

Prosjektstyrer

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Prosjektstyrer

Søknadsfrist: 18.04.2021


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Stine Sundsmoen Wærp
Stillingstittel
Avdelingsleder stab
Telefon
930 87 223
Kontaktperson
Nina Røer
Stillingstittel
Konst. avdelingsleder stab / tjenesteleder Renhold
Telefon
906 51 176


Prosjektstyrer

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommunens tomtebank, samt kjøp og salg av eiendommer, ligger også under Eiendom. Eiendom har ansvaret for å sikre funksjonelle, energikloke og areal- og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester. Oppdragsmengden er stadig økende, og i kommende år er det planlagt årlige investeringer for mellom 1,5 – 2 milliarder innenfor eiendom.Til eiendomsdirektørens stab søkes en strukturert og initiativrik spesialrådgiver som skal ha overordnet ansvar for Eiendoms avtaleportefølje bestående av ca. 60 rammeavtaler. Rammeavtalene har en samlet verdi på ca. 350 mill. pr. år, og spenner over ulike kategorier som for eksempel håndverkerfag, rådgivende ingeniørtjenester og varer/produkter i tilknytning til Eiendoms bygningsmasse. Spesialrådgiveren får bl.a. ansvar for vurdering av behov for nye avtaler, kontraktsmessig oppfølging av avtalene, kontinuerlig forbedring av kontraktsoppfølgingen, generell rådgivning knyttet til rammeavtalene og bistand til gjennomføring av avrop/anskaffelser. Stillingen er et viktig kontaktpunkt mot Anskaffelsesenheten i kommunen, som står for den formelle utlysningen av avtalene.Som medarbeider i Eiendom vil du være del av et sosialt og faglig spennende miljø med høye ambisjoner. Stillingen sorterer under eiendomsdirektørens stab, som består av til sammen åtte medarbeidere med ulik faglig bakgrunn. Staben har et særlig ansvar for å støtte organisasjonen på tvers, og bidra til økt kvalitet, systematikk og felles kultur. Staben har ansvar for bl.a. administrasjon, kvalitet, internrevisjoner, rammeavtaler og juridisk rådgivning innenfor offentlige anskaffelser og entrepriserett. Spesialrådgiveren vil også være i utstrakt kontakt med kommunens sentrale Anskaffelsesenhet, og dermed være del av et solid fagmiljø innenfor anskaffelser og kontraktsoppfølging. Stillingen innebærer også tett kontakt med tjenestelederne i Eiendom, som innehar eierskapet til de forskjellige avtalene.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ og strategisk oppfølging av alle rammeavtaler som eies av Eiendom (ca. 60 avtaler innenfor nærmere 30 kategorier), herunder f.eks. prisjustering, vurdering av opsjoner, oppdatering av informasjon om avtalene i kommunens innkjøpsverktøy (Mercell) mv.
 • Foreta strategiske vurderinger av behov for nye rammeavtaler i Eiendom
 • Koordinator mellom Eiendom og Anskaffelsesenheten i kommunen, samt bidra til å sikre Eiendoms interesser i anskaffelser av rammeavtaler
 • Bistand til gjennomføring av avrop/anskaffelser og generell rådgivning knyttet til rammeavtalene i tett samarbeid med tjenestelederne i Eiendom
 • Aktivt jobbe for å forbedre og profesjonalisere kontraktsoppfølgingen
 • Utarbeidelse av maler og rutiner innenfor eget arbeidsområde
 • Fakturakontroll og internrevisjoner særlig knyttet til rammeavtaler

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor økonomi, administrasjon, jus el.l.
 • Erfaring med innkjøp fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • Kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser
 • Erfaring med strategisk kontraktsoppfølging er en fordel
 • Erfaring med organisering og gjennomføring av administrative prosjekter er ønskelig
 • Kjennskap til eiendomsområdet er en fordel
 • Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy er en forutsetning

Personlige egenskaper

 • Kundeorientert med gode samarbeidsegenskaper
 • Strukturert og systematisk
 • Evne til å tenke strategisk og helhetlig
 • Initiativrik og fremoverlent, selvstendig
 • Evne til å håndtere flere oppgaver parallelt
 • Lar seg motivere av en hektisk og variert hverdag
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Et godt og tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Gode utviklingsmuligheter i en av Norges største eiendomsvirksomheter
 • Aktivitetsbaserte kontorlokaler i Eyvind Lyches vei 10 sentralt i Sandvika (og i nyrenovert kommunegård i 2023)
 • Fleksitidsordning
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Lønn etter avtale