Prosjektsjef

Prosjektsjef

Arbeidsgiver: Selvaag Bolig ASA

Stillingstittel: Prosjektsjef

Søknadsfrist:


Spørsmål om stillingen?

For mer informasjon om stilingen ta kontakt med konserndirektør Stor-Oslo i Selvaag Bolig ASA Øystein Klungland, tlf: 992 91 560, mail: okl@selvaagbolig.no.

Søknad med CV og vitnemål sendes til HR-leder Monica Wolstad Eriksson, tlf. 476 53 978, mail mwe@selvaagbolig.no.


Prosjektsjef

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor ligger i Silurveien i Oslo.

På grunn av økt oppdragsmengde søker vi etter:

Prosjektsjef

Vi søker etter en aktiv og kommersielt orientert person som kan bidra til realisering av våre prosjekter fra utviklingsfase til overlevering av ferdige boliger.  Prosjektsjefene i Selvaag Bolig har ansvaret for tildelte prosjekter med en omsetning fra noen hundre millioner til noen milliarder. Det stilles høye krav til å kunne kommunisere med og koordinere interne ressurser, rådgivere, entreprenører og offentlige myndigheter. Prosjektsjef rapporterer til konserndirektør Stor-Oslo. 

Oppgaver og ansvar:

 • Etablere prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser.
 • Kontrahering av rådgivere og entreprenører.
 • Utvikling av større boligprosjekter i samarbeid med arkitekt og salg-/ markedsavdeling.
 • Gjennomføring og overlevering av boligprosjekter.
 • Resultatansvar for økonomi, kvalitet, fremdrift og SHA i alle prosjektets faser.
 • Kommunikasjon og oppfølging mot offentlige myndigheter.

Kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør
 • Minimum 8-10 års relevant erfaring fra større prosjekter som prosjektleder og ansvarlig for totaløkonomi og planprosesser.

Personlige egenskaper

 • Ønske og vilje til å fokusere på kvalitet og SHA.
 • «Kremmerånd» og god markedsforståelse.
 • Erfaring fra og evne til å ta gode strategiske valg i prosjektets ulike faser.
 • Systematisk og analytisk tilnærming til optimaliseringsprosesser.
 • Godt blikk for planløsninger og effektive produksjonsmetoder.
 • Evne til å imøtekomme tidsfrister og ta gode beslutninger under press.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.
 • God lagspiller.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser med god bonusordning.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Godt arbeidsmiljø, også på tvers av fagområder.
 • Korte og effektive beslutningsveier.