Prosjektsjef – Oslo

Prosjektsjef – Oslo

Arbeidsgiver: Fredensborg Bolig AS

Stillingstittel: Prosjektsjef

Søknadsfrist: 29.10.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Magnus Aune Hvam
Stillingstittel: Administrerende Direktør
Telefon: 92 03 01 96


Prosjektsjef – Oslo

I Fredensborg Bolig har prosjektsjefen det overordnede ansvaret for prosjektene. Han eller hun skal å utvikle og realisere prosjektets byggherreprogram gjennom å lede et tverrfaglig team av interne og eksterne ressurser. Prosjektsjefens ansvar strekker seg fra etter tomtekjøp og frem til overlevering av leilighetene til kundene. Ettermarked ledes av egen intern avdeling.

Følgende ansvarsområder ligger under prosjektsjefen:

 • Fullt økonomisk og fremdriftsmessig ansvar
 • Etablere og drive prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser
 • Kontrahering av rådgivere og entreprenører
 • Utvikling av boligprosjekter i samarbeid med arkitekt og salg-/ markedsavdeling
 • Gjennomføring og overlevering av boligprosjekter
 • Resultatansvar for KTI, kvalitet, fremdrift og SHA i alle prosjektets faser
 • Kommunikasjon og oppfølging mot offentlige myndigheter
 • Drive salg- og markedsføringsprosesser på prosjekter i samarbeid med markedssjef
 • Bidra til å utvikle systemer og rutiner i samarbeid med Adm.Dir
 • Bidra til kunnskapsdeling i selskapet
 • Stillingen rapporterer til Adm.Dir

Følgende egenskaper og kompetanse er viktige som prosjektsjef i Fredensborg Bolig 

 • Få engasjement av våre verdier; Ansvarlig, Nytenkende og Utholdende
 • Stor kommersiell forståelse
 • Kunne utvikle gode boliger og bomiljø i tråd med vår misjon om å skape bedre hjem
 • Kost/entreprise forståelse
 • Sans for design og layout
 • Kunnskap om kommunale prosesser
 • Stort nettverk i bransjen
 • Stor grad av selvstendighet og også samarbeidsorientert
 • Åpen personlighet – glad i å dele og få kunnskap til/fra andre
 • Strukturert og med god evne til å planlegge egen tid
 • Tillitvekkende – høy personlig integritet og etisk standard
 • Pedagogisk
 • Betydelig interesse for faget
 • Nysgjerrig på ny teknologi

…og spesielle egenskaper knyttet til vår særsklite virksomhet

Forstår at «consumer is king»

 • Ser verdien av fremdrift. Hos oss går det fort
 • Minimum 5 års erfaring med boligutvikling

Hva kan Fredensborg Bolig tilby?

 • Organisasjon med høy energi,engasjement og store ambisjoner
 • Store og interessante prosjekter
 • Jobbe med aktive eiere som også resulterer i korte beslutningslinjer
 • Godt arbeidsmiljø i nyskapende selskap med gode verdier
 • Konkurransedyktig lønn med mulighet for bonus
 • Aksjeprogram

Kontakt gjerne for mer informasjon:

Administrerende direktør Magnus Aune Hvam: magnus@fredensborgbolig.no – 92030196

eller Tollef Svenkerud: tollef@fredensborgbolig.no – 91776594

For mer informasjon om Fredensborg Bolig og prosjekter: www.fredensborgbolig.no