Prosjektsjef eiendomsutvikling – tidligfase

Prosjektsjef eiendomsutvikling – tidligfase

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Prosjektsjef eiendomsutvikling - tidligfase

Søknadsfrist: 06.06.2021


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Alexander Huun
Stillingstittel: Partner, BackerSkeie
Telefon: 478 98 809
Kontaktperson: Are Skeie
Stillingstittel: Partner, BackerSkeie
Telefon: 950 66 183


Prosjektsjef eiendomsutvikling – tidligfase

Har du lyst til å jobbe med de mest spennende by- og områdeutviklingsprosjektene i Norge? Har du lyst til å utvikle boliger, næringsbygg og hoteller, og skape nye hjem og arbeidsplasser der tog, buss og bane er naturlige transportvalg? Har du lyst til å jobbe i et av Norges største eiendomsutviklingsmiljøer hvor bærekraft og samfunnsnytten er førende?

Bane NOR Eiendom vokser videre og søker nå flere prosjektsjefer innen tidligfase. Du vil få ansvaret for utviklingen av sentrale tomter i byer og tettsteder, der det går og har gått tog. Utviklingspotensialet er på nærmere fem millioner kvadratmeter, og det vil ta flere generasjoner å utvikle eiendomsprosjekter på dem. For øyeblikket har Bane NOR Eiendom over hundre pågående utviklingsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektsjef for tidligfaseprosjekter vil du ha ansvaret for en portefølje av tomter, normalt frem til detaljregulering foreligger. Du vil:

 • Organisere og lede prosjektteamene i tidligfaseprosjekter
 • Kontrahere eksterne rådgivere og inngå partnerskap
 • Utarbeide analysegrunnlag og strategi for utbyggingene
 • Organisere arkitektkonkurranser og sitte i juryene
 • Føre god dialog med offentlige myndigheter og politiske beslutningstagere
 • Gjennomføre reguleringsprosesser
 • Sikre at overføringen mellom tidligfase og gjennomføringsfase går sømløst
 • Delta i forhandlinger om utbyggingsavtaler
 • Sitte i styrer eller inngå som leder i prosjektselskaper

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis innen byggtekniske fag, arkitektur eller tilsvarende
 • Solid erfaring med tidligfaseprosjekter fra konseptutvikling til gjennomføring av komplekse reguleringsplaner i store bykommuner

Bane NOR samarbeider med Semac, som er en ekstern leverandør, om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker, og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er:

 • God til å se helheten og prioritere strategisk
 • Kommersiell og resultatorientert
 • Analytisk og flink til å planlegge
 • Trygg og selvstendig
 • Relasjonsbygger og samarbeidsorientert
 • God til å kommunisere
 • Opptatt av å utvikle samfunnet og forstår Bane NOR Eiendoms samfunnsoppdrag

Vi tilbyr

 • Jobb i et av landets største og mest kompetente fagmiljøer innen eiendomsutvikling
 • Ansvar for noen av de mest spennende eiendomsutviklingsprosjektene i Norge
 • Arbeidsplass i moderne kontorlokaler nær Oslo S
 • Fleksible arbeidstidsordninger