Prosjektsjef Eiendomsutvikling

Prosjektsjef Eiendomsutvikling

Arbeidsgiver: Bane NOR SF

Stillingstittel: Prosjektsjef Eiendomsutvikling

Søknadsfrist: 05.06.2022


Spørsmål om stillingen?

Partner/Rådgiver i Hartmark Executive Search

Mobil: 908 33 050

Epost: petter@hartmarkexecutive.no

 


Prosjektsjef Eiendomsutvikling

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører Med ca. 220 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder.

Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

 

Bane NOR Eiendom er noe så særegent som en statseid, kommersiell eiendomsaktør med store finansielle muskler, en unik tomtebank som vi utvikler og en meget variert eiendomsportefølje som vi forvalter. Bane NOR Eiendom eier og utvikler eiendommer over store deler av landet, hovedsakelig på og ved knutepunkter i byer og tettsteder, samt langs jernbanetraseene. Eiendomsporteføljen spenner fra kontor- og næringslokaler, hotell, undervisningsbygg og verksteder, til stasjoner og ulike driftsrelaterte bygg, og den har en anslått bruttoverdi på 23,6 milliarder kroner. Porteføljen består av 926 bygg, 3000 leiekontrakter og rundt 5 millioner kvadratmeter med utviklingstomter. Selskapet har et stort antall pågående eiendomsprosjekter, hvor de årlige investeringene utgjør ca. 1,0 – 3,0 milliarder kroner.

 

 

Bakgrunn for rekruttering i Trøndelag

Bane NOR Eiendom er i vekst og skal i årene framover gjennomføre et stort antall sentrale og spennende utviklingsprosjekter i norske byer og tettsteder. I Trøndelag har vi en rekke av regionens mest spennende by og stedsutviklingsprosjekter på trappene, spesielt innen bolig. Vi har behov for mer kapasitet for å realisere disse prosjektene. Derfor søker vi nå etter en erfaren prosjektsjef / eiendomsutvikler.

Ansvarsområder

 

Som prosjektsjef – eiendomsutvikler er du øverste ansvarlig for en portefølje prosjekter innen by- og stedsutvikling med innslag både bolig og næring, hvor bolig vil være dominerende. Du skal sørge for at prosjektene har gode planer, at alle samarbeidspartnere sammen bidrar til realiseringen av prosjektet og at budsjetter og fremdriftsmål overholdes. En viktig oppgave i tidlig fase vil være å velge riktige strategier for å gjennomføre prosjektet. I tillegg til å lede utviklingen av prosjektet (enten gjennom styrearbeid eller som daglig leder i et SP- selskap), vil du ha ansvar for å skaffe riktige leietakere, bidra til riktig finansiering, sørge for god økonomistyring og rapportering.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Deltagelse i utarbeidelse av strategien for utbyggingsprosjektene inklusive organisering og valg av samarbeidspartnere
 • Organisere og lede prosjektteamene og sikre at prosjektene utføres med god økonomi-, risiko, fremdrifts- og kontraktstyring
 • Tidligfasestudier/forprosjekter inklusive behovsanalyser, konseptutvikling, programmering, markedsanalyse, investeringsanalyse m.m.
 • Organisere arkitektkonkurranser eller parallelloppdrag og sitte i juryene
 • Gjennomføring av reguleringsprosesser
 • Dialog med offentlige myndigheter – både administrativt og politiske beslutningstagere, særlig på kommunalt nivå. Fylkeskommunen, Statens vegvesen og øvrige statlige aktører vil kunne være viktige parter å forholde seg til
 • Sikre god kommunikasjon mellom alle aktører i prosjektenes ulike faser så vel som ovenfor eksterne interessegrupper
 • Kontrahere eksterne rådgivere og entreprenører og sikre godt samarbeid med interne ressurser
 • Ansvarlig for at grensesnitt mot tilstøtende prosjektsjefer er ivaretatt slik at kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase går sømløst for de prosjektene dette er aktuelt.
 • Daglig leder/styreverv i prosjektselskaper

Kvalifikasjoner

 

Rett kandidat har bred og lang erfaring med ledelse av utviklingsprosjekter og bred erfaring med de ulike fasene innen eiendomsutvikling – fra detaljregulering til ferdig bygg. Du må beherske dialog med offentlige myndigheter, erfaring med å kontrahere og styre entreprenører og rådgivere, god forståelse for økonomistyring og erfaring fra å lede forhandlinger. Det viktigste er at du har evne til å skape gode, forretningsmessige relasjoner og resultater, og at du er genuint opptatt av god og bærekraftig by- og stedsutvikling. Da vi har flere store boligprosjekter i porteføljen vår, vil det være særs relevant med kompetanse innen boligutvikling.

Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole. Erfaring kan kompensere for noe manglende formell utdannelse.

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.
Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper

 

Bane NOR Eiendom søker en energisk og ambisiøs eiendomsutvikler. Du er trygg i forhandlinger og har kommersiell teft. Du er god til å identifisere verdiutviklingsmuligheter gjennom gode analyser og samarbeid. Du evner å bygge tillit og et godt renommé hos samarbeidspartnere, nabolag, politikere og alle andre selskapet er avhengige av i utviklingen av prosjektene. Det forventes at du er selvstendig, og også på eget initiativ kan bidra til å nå selskapets mål gjennom å arbeide med prosjekter. Du er visjonær og har et fremtidsrettet fokus. Videre er du er god til å kommunisere og evner å få med deg mennesker rundt deg. Vi ser etter en kandidat som kan sette seg inn i og motiveres av Bane NOR Eiendoms samfunnsmandat og betydningen av å ha en offentlig eier.

 

Videre håper vi å finne disse egenskapene hos vår nye prosjektsjef:

 

 • Strategiske problemløsningsevner og helhetstenkende
 • Analytisk og flink til å planlegge
 • Tålmodig, men med evne til å utfordre for å skape fremdrift
 • Resultat- og målorientert
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Selvstendig
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Positiv og godt humør!

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.