Prosjektsjef

Prosjektsjef

Arbeidsgiver: Oslo Areal

Stillingstittel: Prosjektsjef

Søknadsfrist: 23.04.2021


Spørsmål om stillingen?

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen og om hvordan du søker? Ta gjerne kontakt med KinderStiff Consulting ved Benedikte Stiff | 924 45 661 eller Hild F. Kinder | 478 25 625.


Prosjektsjef

Vår nye prosjektsjef skal lede utviklingsportefølje med dedikerte prosjektledere og prosjekter i alle faser. Solid bakgrunn fra komplekse utviklingsprosjekter på næringseiendom hos byggherre/eiendomsutvikler eller rådgivermiljø er særlig relevant. Evne til å gjennomføre prosjekter og føre gode prosesser verdsettes høyt. Formell kompetanse er typisk MSc/siv.ing eller tilsvarende, sammen med erfaring med og interesse for by- og stedsutvikling.

Du bør ha god kommersiell forståelse, være glad i å jobbe i tverrfaglige team og ha interesse for innovasjon og teknologi/digitalisering. Videre vil egenskaper som struktur, nysgjerrighet, proaktivitet og pådriverevne bli vektlagt.