Prosjektsjef

Prosjektsjef

Arbeidsgiver: Veidekke Eiendom

Stillingstittel: Prosjektsjef

Søknadsfrist: 22.09.2020


Spørsmål om stillingen?

 • HEADVISOR – Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680
 • VEIDEKKE Eiendom -Prosjektdirektør, Anders Teodorsen, tlf. 934 46 165.


Prosjektsjef

Vil du lede spennende bydelsutvikling og være den ledende nabolagsbyggeren? 

Til vårt kontor i Trondheim søker vi etter en engasjert og forretningsorientert prosjektsjef som kan lede og realisere en portefølje av store komplekse prosjekter fra utviklingsfase til overlevering av ferdige bygg. Vi har i dag flere spennende prosjekter som bl.a. Lilleby, Ranheim Senter, Øvre Steinaunet og Nyhavna i vår portefølje. Du tar naturlig rollen som  prosjektsjef i vår prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser, ivaretar byggherreansvaret, og som daglig leder/styremedlem i styrer. Med høy grad av tydelighet og integritet, kommuniserer du godt på alle nivåer, har stor gjennomføringsevne og høy grad av samarbeid og smidighet. Stillingen rapporterer til prosjektdirektør.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

 • porteføljeansvar for prosjekter fra fasene utvikling, gjennomføring til overlevering
 • utvikle og gjennomføre prosjekter med hensyn til fremdrift, god økonomi, fornøyde kunder og medarbeidere
 • ledelse av interne og eksterne ressurser
 • daglig ledelse i prosjektselskaper
 • viktig støttespiller for våre prosjektledere i deres utøvende prosjektlederrolle
 • identifisere prosjektmuligheter
 • styrearbeid
 • rapportere prognoser og kostnadsoppfølging for prosjekt(er) i egen portefølje
 • ansvarlig for etablering og oppfølging av SHA i prosjekter
 • ivareta og vedlikeholde gode relasjoner og nettverk i markedet og bidra til å styrke selskapet sin posisjon
 • bidra med kunnskapsdeling internt i selskapet og holde faglige innlegg på kurs, seminarer etc.

Vi ser etter følgende kompetanse og egenskaper for vår nye prosjektsjef:

Av bakgrunn er vi mest opptatt av din relevante erfaring og opparbeidet kompetanse. Men er du ingeniør/sivilingeniør, gjerne med tilleggsutdannelse innenfor økonomi er dette en fordel. Du må ha  relevant erfaring fra større prosjekter hos entreprenør, konsulent og/eller eiendomsutvikler. Vi ser helst at du kan dokumentere erfaring fra de ulike fasene innenfor eiendomsutvikling og har solid kompetanse på økonomistyring. Du har god markedsforståelse, forretningsteft og gode kommersielle ferdigheter.

Du er en sterk lagbygger med en åpen personlighet som er glad i å dele og få kunnskap. Vi forutsetter at du har et stort nettverk i bransjen, er relasjonssterk og har høy personlig integritet og etisk standard.

Hos oss vil du:

 • få ansvar for å lede en stor og attraktiv prosjektportefølje
 • få mulighet til å bidra og påvirke videre utvikling, og en ytterligere oppbygging, av en allerede eksisterende solid eiendomsutvikler
 • ta del i spennende bydels- og samfunnsutvikling
 • bli en del av et nyskapende selskap med solide verdier
 • konkurransedyktige betingelser

Ønsker du deg en fremtid i en kompetent, solid og fremoverlent organisasjon med sterke vekstambisjoner og solide eiere, hører vi gjerne i fra deg!

For ytterligere informasjon ta kontakt med vår rådgiver i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680, alternativt prosjektdirektør i Veidekke Eiendom, Anders Teodorsen, tlf. 934 46 165. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet. Søknad sendes innen 22.09.20.

Om arbeidsgiveren

Fra før er vi kjent som Veidekke Eiendom, men nå er vi klare til å stå på egne bein. Vi har fått nye solide eiere gjennom en investorgruppe bestående av Fredensborg AS, Norwegian Property AS og Union Real Estate Fund. Våre nye eiere har både visjoner og ressurser til ytterligere satsing både i Norge og i Skandinavia. Vårt fokus er på bærekraftig bydelsutvikling med en klar målsetting om å være den ledende nabolagsbyggeren. Vår styrke er store og komplekse prosjekter. Hos oss får du mulighet til å sette ditt fotavtrykk og bli en spydspiss innenfor eiendomsutvikling i Norge.

Vår hovedaktivitet er kjøp av tomter og eiendommer og utvikling av disse til boliger og næringsprosjekter. Prosjektene utvikles alene eller i partnerskap med andre eiendomsutviklere. Vi har en sterk markedsposisjon i de største byene i Norge og Sverige. Veidekke Eiendom har 60 ansatte i Norge og omsatte for 2 milliarder i 2019.