Prosjektsjef

Prosjektsjef

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Prosjektsjef

Søknadsfrist: 19.01.2020


Spørsmål om stillingen?

  • VISINDI – Atle Rognlan – 966 27 089
  • VISINDI – Christian Heiberg – 992 98 574

De kan behandle alle henvendelse konfidensielt.


Prosjektsjef

 Kommersiell eiendomsutvikling – Knutepunktprosjekter – Totalansvar Bane NOR Eiendom står foran utvikling av mange spennende og krevende eiendomsutviklingsprosjekter. Disse spenner fra mindre enkeltstående prosjekter til store og komplekse knutepunktprosjekter i de store norske byene. Vi søker derfor etter en eller flere prosjektsjefer som vil få sentrale roller.

Bane NOR Eiendom utvikler prosjekter både i egen regi og med samarbeidspartnere i single-purpose selskaper. Arealformålene i Bane NOR Eiendom spenner fra bolig, hotell, kontor, handel og logistikkbygg til formålsbygg med jernbanekarakter. Vi fokuserer på kvalitet, økonomi, fremdrift og HMS og er et ledende eiendomsselskap innen miljø og energi. Det stilles høye krav til samarbeid og koordinering både internt og mot eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

Du bør ha høyere relevant utdanning og minimum 5-8 års erfaring fra prosjektledelse. Relevante erfaringsområder kan være eiendomsutvikling fra byggherresiden, konsulentvirksomhet, prosjektledelse fra entreprenørsiden eller eiendomsprosjekter generelt, eller en kombinasjon av dette. Det viktigste er din evne til å skape gode forretningsmessige resultater og ditt bidrag til en offensiv by- og stedsutvikling i tråd med våre strategier.

Personlige egenskaper

Du må ha kommersiell teft, sterk gjennomføringsevne, systematisk arbeidsstil og være dyktig til å kommunisere på alle nivå for å skape gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr en spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og inspirerende miljø med stor grad av frihet under ansvar, der resultatet av ditt arbeid vil bety noe for mange mennesker.
  • Moderne lokaler nær Oslo S
  • Fleksible arbeidstidsordninger
  • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger

 

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.