Prosjektsjef

Prosjektsjef

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Prosjektsjef

Søknadsfrist: 20.08.2018


Spørsmål om stillingen?

Partner Assessit Tron Skarpenes – 932 51 103


Prosjektsjef

Ønsker du å jobbe med eiendomsforvaltning?

Målet med eiendomsutviklingen er å skape gode kollektivknutepunkt som kan bidra til inntjening for Bane NOR konsernet. Vi er miljøbevisste, og er stolte av at vi var først ute i Norge med energiklasse A i næringsbygg, BREEAM-NOR Excellent i næringsbygg, og nå en av de første med BREEAM-NOR for boliger. Arealformålene i avdelingen, som består av ca. 20 engasjerte kollegaer, spenner fra bolig, hotell, kontor, handel og logistikkbygg til formålsbygg med jernbanekarakter.

Som prosjektsjef vil du være prosjektansvarlig og byggherrerepresentant ovenfor entreprenører, rådgivere og myndigheter. Mange av våre prosjekter utvikles i egen regi, i tillegg utøves eiendomsutviklingen med samarbeidspartnere i single-purpose selskaper. For å lykkes i stillingen må du være kundeorientert, kommersielt anlagt og en utpreget lagspiller. Din væremåte bidrar til å skape gode samarbeidsrelasjoner. Du er tillitsvekkende, overbevisende og kommunisere godt med alle nivåer. Du har sterk gjennomføringsevne og vil skape forretningsmessige resultater.

Stillingen vil være tilknyttet vårt kontor i Skien. I hovedsak vil prosjektene være i Vestfold/Telemark-området. Stillingen rapporterer til prosjektdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Planarbeid, kommunikasjon og oppfølging mot offentlige myndigheter
 • Koordinere prosesser fra utvikling til investeringsbeslutning i samspill med andre interne ressurser
 • Resultatansvar for økonomi, kvalitet, fremdrift og SHA i alle prosjektets faser
 • Ansvarlig for gjennomføring av byggeprosjekter

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha høyere relevant utdanning og solid erfaring fra prosjektledelse.
 • Relevante erfaringsområder kan være eiendomsutvikling fra byggherresiden, prosjektledelse og økonomistyring av utviklingsprosjekter, prosjektledelse fra eiendomsprosjekter generelt, eller en kombinasjon av alt dette.
 • God kompetanse innen eiendomsutvikling
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Egenskaper

 • Du må kunne jobbe selvstendig, være utholdende og ekstremt løsningsorientert
 • Du har god markedsforståelse med godt blikk for de kommersielt gode løsningene
 • Du er teamorientert og har meget god evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner og bygge nettverk eksternt og internt
 • Du har sterk gjennomføringsevne og systematisk arbeidsstil

Vi tilbyr

 • En spennede stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert miljø
 • En hverdag med utfordrende, komplekse og sentrumsnære eiendomsutviklingsprosjekter – der resultatet av ditt arbeid vil bety noe for mange mennesker
 • Eiendoms- og byutvikling med samfunnsmessig betydning, stor grad av frihet under ansvar og konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter.
 • Pt. personalbillett på NSBs tog

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom er en av Norges ledende eiendomsaktører og utgjør et sterkt fagmiljø innen forvaltning og utvikling av eiendom. Gjennom sin satsing på knutepunktutvikling bidrar Bane NOR Eiendom til bærekraftig by- og stedsutvikling. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling. Bane NOR Eiendom forvalter en eiendomsportefølje med en anslått bruttoverdi på 45 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom har 210 ansatte og forvalte og driver 336 operative togstasjoner og holdeplasser. Eiendomsporteføljen omfatter totalt 3 000 bygg og 3 450 leiekontrakter. Virksomheten har også 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og årlige investeringer utgjør ca. 1,2 milliarder kroner.

Søknad merkes
3588410353