Prosjektsjef

Prosjektsjef

Arbeidsgiver: Bane Nor Eiendom

Stillingstittel: Prosjektsjef

Søknadsfrist: 19.04.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Nicolay Schreuder

Telefon: 907 80 180

Stillingstittel: Prosjektdirektør region sør/vest


Prosjektsjef

Bane NOR Eiendom er en statseid, kommersiell eiendomsaktør med store finansielle muskler, en omfattende og unik tomtebank som vi utvikler og en meget variert eiendomsportefølje som vi forvalter. Målet vårt er å skape attraktive og bærekraftige kollektivknutepunkt med boliger og næringsbygg som bidrar til at flere velger tog, kollektivtilbud, sykkel eller gange fremfor privatbil. Bane NOR Eiendom er i vekst og skal i årene framover gjennomføre et stort antall sentrale og spennende utviklingsprosjekter i norske byer og tettsteder. Bane NOR Eiendom AS er et datterselskap i Bane NOR SF. I løpet av 2023 vil selskapet og ansatte i Spordrift AS bli overført til egen divisjon i Bane NOR SF og bli et datterselskap

I Stavanger-regionen har vi flere spennende by- og stedsutviklingsprosjekter på trappene. Vi har behov for mer kapasitet for å realisere disse prosjektene. Derfor søker vi nå etter en prosjektsjef – eiendomsutvikler, med relevant bakgrunn og erfaring.

For en oversikt over aktuelle prosjekter i området se gjerne vår prosjektrapport for 2022: https://www.banenoreiendom.no/rapporter

AnsvarsområderSom prosjektsjef – eiendomsutvikler er du ansvarlig for en portefølje prosjekter innen by- og stedsutvikling med innslag av både bolig og næring. Du skal sørge for at prosjektene har gode planer, at alle samarbeidspartnere bidrar til realiseringen av prosjektet, og at budsjetter og fremdriftsmål overholdes. En viktig oppgave i tidlig fase vil være å velge riktige strategier for å gjennomføre prosjektet. I tillegg til å lede utviklingen av prosjektet, vil du ha ansvar for å gjøre boligprosjektet klart til salg, prosjektere næringsbygg og skaffe riktige leietakere, riktig finansiering, og sørge for god økonomistyring og rapportering.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i utarbeidelse av strategien for utbyggingsprosjektene inklusive organisering og valg av samarbeidspartnere
 • Organisere og lede prosjekt-teamene og sikre at prosjektene utføres med god økonomi-, risiko-, fremdrifts- og kontraktstyring
 • Tidligfasestudier/forprosjekter inklusive behovsanalyser, konseptutvikling, programmering, markedsanalyse, investeringsanalyse m.m.
 • Organisere arkitektkonkurranser eller parallelloppdrag og sitte i jury
 • Gjennomføring av reguleringsprosesser
 • Dialog med offentlige myndigheter – både planavdeling og politiske beslutningstagere
 • Sikre god kommunikasjon mellom alle aktører i prosjektenes ulike faser så vel som ovenfor eksterne interessegrupper
 • Kontrahere eksterne rådgivere og entreprenører og sikre godt samarbeid med interne ressurser
 • Ansvarlig for at grensesnitt mot tilstøtende prosjektsjefer er ivaretatt slik at kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase går sømløst
 • Mulig daglig leder/styreverv i prosjektselskaper

Vi ser etter deg som harRett kandidat har allsidig erfaring med ledelse av utviklingsprosjekter og erfaring med de ulike fasene innen eiendomsutvikling – fra detaljregulering til ferdig bygg. Du må beherske dialog med offentlige myndigheter, erfaring med å kontrahere og styre entreprenører og rådgivere, god forståelse for økonomistyring og erfaring fra å lede forhandlinger. Det viktigste er at du har evne til å skape gode, forretningsmessige relasjoner og resultater, og at du er genuint opptatt av god og bærekraftig by- og stedsutvikling. Det er relevant med både bolig- og næringseiendomserfaring. Om du har din styrke i den tidlige fasen av eiendomsutvikling eller mer på gjennomføring, er du i begge tilfeller en aktuell kandidat for oss.

Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole er ønskelig. Erfaring kan kompensere for noe manglende formell utdannelse.

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Vi tror du kjenner deg igjen i følgende for å lykkes og trivesBane NOR Eiendom søker en energisk og ambisiøs eiendomsutvikler. Du er trygg i forhandlinger og har kommersiell teft. Du er god til å identifisere verdiutviklingsmuligheter gjennom gode analyser og samarbeid. Du evner å bygge tillit og et godt renommé hos samarbeidspartnere, nabolag, politikere og alle andre selskapet er avhengige av i utviklingen av prosjektene. Det forventes at du er selvstendig, og også på eget initiativ kan bidra til å nå selskapets mål gjennom å arbeide med prosjekter. Du er visjonær og har et fremtidsrettet fokus. Videre er du er god til å kommunisere og evner å få med deg mennesker rundt deg. Vi ser etter en kandidat som kan sette seg inn i og motiveres av Bane NOR Eiendoms samfunnsmandat og betydningen av å ha en offentlig eier.

Videre håper vi å finne disse egenskapene hos vår nye prosjektsjef:

 • Du har strategiske problemløsningsevner og er helhetstenkende i komplekse problemstillinger
 • Du er analytisk og flink til å planlegge
 • Du er tålmodig, men med evne til å utfordre for å skape fremdrift
 • Du er resultat- og målorientert og kan vise til gode samarbeidsegenskaper
 • Du identifiserer deg med våre verdier åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Har vi vekket din interesse? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.