Prosjektsjef

Prosjektsjef

Arbeidsgiver: Bane Nor Eiendom

Stillingstittel: Prosjektsjef

Søknadsfrist: 26.03.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Sondre Nygård Trønnes
Telefon: 901 07 296
Stillingstittel: Partner/Rådgiver i Hartmark Executive Search


Prosjektsjef

Bane NOR Eiendom er i vekst og skal i årene framover gjennomføre et stort antall sentrale og spennende utviklingsprosjekter i norske byer og tettsteder. I Vestfold og Telemark har vi en rekke av regionens mest spennende by og stedsutviklingsprosjekter på trappene. Dette omfatter bl.a. i Holmestrand, Larvik, Horten, Tønsberg, og Sandefjord. Vi har behov for mer kapasitet for å realisere disse prosjektene. Derfor søker vi nå etter en prosjektsjef – eiendomsutvikler – tidligfase.

Overodnede ansvarsområder

 • Tidligfasestudier/forprosjekter inklusive behovsanalyser, konseptutvikling, programmering, markedsanalyse, investeringsanalyse m.m.
 • Deltagelse i utarbeidelse av strategien for utbyggingsprosjektene inklusive organisering og valg av samarbeidspartnere
 • Organisere og lede prosjektteamene og sikre at prosjektene utføres med god økonomi-, risiko, fremdrifts- og kontraktstyring
 • Organisere parallelloppdrag og være med å evaluere disse
 • Gjennomføring av reguleringsprosesser
 • Dialog med offentlige myndigheter – primært administrasjonen i kommunene, men også Bane NOR SF, Fylke og Vegvesenet, samt politiske beslutningstagere
 • Sikre god kommunikasjon mellom alle aktører i prosjektenes ulike faser så vel som ovenfor eksterne interessegrupper
 • Ansvarlig for at grensesnitt mot tilstøtende prosjektsjefer er ivaretatt slik at kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase går sømløst
 • Daglig leder/styreverv i prosjektselskaper

Ønsket erfaring og kvalifikasjonerDu bør ha høyere relevant utdanning og erfaring fra tidligfase utvikling. Vi tror du har jobbet som eiendomsutvikler, arealplanlegger, urbanist, landskapsarkitekt o.l. hos byggherre, offentlig myndighet, som konsulent eller har annen relevant erfaring med eiendomsprosjekter. Det viktigste er at du har evne til å skape gode, forretningsmessige relasjoner og resultater, ogt du er genuint opptatt av god og bærekraftig by- og stedsutvikling. Det er relevant med både bolig og næringseiendomserfaring.

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Verdsatte personlige egenskaperBane NOR Eiendom søker en energisk og ambisiøs eiendomsutvikler. Du er trygg i forhandlinger og har kommersiell teft. Du er god til å identifisere verdiutviklingsmuligheter gjennom gode analyser og samarbeid. Du evner å bygge tillit og et godt renommé hos samarbeidspartnere, nabolag, politikere og alle andre selskapet er avhengige av i utviklingen av prosjektene. Det forventes at du er selvstendig, og at du på eget initiativ kan bidra til å nå selskapets mål gjennom å arbeide med prosjekter. Du er visjonær og har et fremtidsrettet fokus. Videre er du er god til å kommunisere og evner å få med deg mennesker rundt deg. Vi ser etter en kandidat som kan sette seg inn i og motiveres av Bane NOR Eiendoms samfunnsmandat og betydningen av å ha en offentlig eier.

Videre håper vi å finne disse egenskapene hos vår nye prosjektsjef:

 • Strategiske problemløsningsevner og helhetstenkende
 • Analytisk og flink til å planlegge
 • Tålmodig, men med evne til å utfordre for å skape fremdrift
 • Resultat- og målorientert
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Selvstendig
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Positiv og godt humør!

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

I dag er det to personer som jobber fast med de forskjellige utviklingsprosjektene til Bane NOR Eiendom i Vestfold og Telemark. I tillegg er det flere andre som bidrar i prosjektene med utgangspunkt fra hovedkontoret i Oslo. De to ansatte sitter til daglig i Skien, men følger på de forskjellige prosjektene i hele regionen lokalt. Den nye ansatte vil ha sitt geografiske arbeidsområde i Vestfold, men også jobbe tett med kollegaene i Skien og Oslo. Fast arbeidssted vil være i Tønsberg, hvor BNE ønsker å etablere nye kontorer for styring og oppfølging av prosjektene i regionen mer lokalt. Den eksakte plassering av de nye lokalene vil vi kunne ta i tettere dialog med den nye ansatte.

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.