Prosjektsjef

Prosjektsjef

Arbeidsgiver: Clemens Eiendom AS

Stillingstittel: Prosjektsjef

Søknadsfrist: 02.09.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontakt vår rådgiver Are K. Skeie i BackerSkeie, tel. 950 66 183, for en konfidensiell samtale.


Prosjektsjef

Clemens Eiendom har mange pågående prosjekter innen bolig-, næring- og byutvikling, og tilgang til en av Norges største tomtebaser. Vi har store ambisjoner om videre vekst og søker nå en dyktig prosjektsjef.

Clemens Eiendom er et kommersielt eiendomsselskap som har prosjekter innen by-, nærings- og boligutvikling. Vi er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets Fond (Ovf), og har derigjennom tilgang til en av Norges største tomtebanker. I samarbeid med lokale partnere jobber vi for tiden med en portefølje av varierte eiendoms- og byutviklingsprosjekter – fra Alta i nord til Porsgrunn i sør. I tillegg til utviklingsaktivitetene, eier og forvalter vi ca. 26.000 kvm næringseiendom, og driver Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland, et moderne kurs- og konferansehotell i historiske omgivelser.

Som kommersiell, men samfunnsnyttig, aktør er vi opptatt av at verdiene vi skaper også skal komme felleskapet til gode. Gjennom nabolagskonseptet Smarte Nabolag, tilbyr vi fremtidsrettede og bærekraftige bomiljøer. Konseptet skal sørge for å legge til rette for morgendagen, med fokus på teknologi, bærekraft og fellesskap.

Vi er 14 ansatte og holder til sentralt i Oslo sentrum.

Ansvar og oppgaver

Som vår nye Prosjektsjef vil du få ansvar for en portefølje av boligutviklingsprosjekter i alle prosjektets faser – fra regulering til ferdig bygg. I tillegg vil du være sentral i videreutvikling av selskapet.

Viktige oppgaver vil være:

 • Utvikle lønnsomme og bærekraftige prosjekter
 • Daglig ledelse i utbygningselskaper
 • Resultatansvar for økonomi, kvalitet, framdrift og SHA i alle prosjektets faser
 • Kommunikasjon og oppfølging mot offentlige myndigheter
 • Kontrahering av rådgivere og entreprenører
 • Ledelse av egne og innleide resurser
 • Prosjektlederoppgaver må påregnes
 • Identifisere muligheter og redusere risiko
 • Sikre en god kundereise i prosjektene og en høy kundetilfredshet
 • Bidra til økt digitalisering av prosesser og prosjekter
 • Bidra som faglig ressurs på tvers av prosjektene
 • Stort engasjement for utvikling og gjennomføring av eiendomsprosjekter
 • Etablere gode relasjoner
 • Bidra i og evt. gjennomføre arbeidet med planprosesser og myndighetskontakt

Vi er langt fremme med digitalisering, men noe reiseaktivitet ifm. prosjekter rundt om i Norge må påregnes.

Bakgrunn og erfaring

Vi søker deg som har god kompetanse på boligutvikling, enten fra byggherresiden eller som deltager i tidligfaseutvikling hos en entreprenør, og med bredest mulig erfaring med ulike faser av eiendomsutvikling. Spesielt viktig er det med erfaring med å lede prosjekter i fasen fra rammesøknad og frem til ferdig bygg, men erfaring med reguleringsarbeid er også er fordel. I tillegg til boligutvikling gjennomfører vi også store næringsutviklingsprosjekter, så erfaring med dette området vil også være positivt.

Utdanning

Utdanning på universitets- eller høgskolenivå (bachelor/master), gjerne innen byggetekniske fag, eiendomsutvikling eller økonomi. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper

 • Forretningsorientert
 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Strukturert og analytisk
 • Trygg og selvstendig
 • Samarbeids- og løsningsorientert
 • Handlekraftig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Godt humør