Prosjektleder(e)

Prosjektleder(e)

Arbeidsgiver: Statsbygg, Oslo

Stillingstittel: Prosjektleder(e)

Søknadsfrist: 24.05.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Avdelingsdirektør Kjersti Sandvik – 415 42 278


Prosjektleder(e)

Statsbygg søker dyktige, erfarne og engasjerte prosjektledere til sin prosjektportefølje, som har god kompetanse og noen års erfaring innen prosjektgjennomføring.  Vi er best på Bygg med mening og ser etter deg som vil utvikle og gjennomføre viktige prosjekter for samfunnet. Statsbygg har som mål å være en rollemodell
for BAE-næringen. Derfor søker vi deg som ønsker å være en pådriver for innovasjon og utvikling av bransjen. Har du det som trengs?Våre unike byggeprosjekter finnes i alle størrelser over hele landet og krever effektive prosesser og god kommunikasjon med et stort spekter av interessenter. Statsbygg har en stor og variert bygningsmasse over hele landet som vi videreutvikler og rehabiliterer i samarbeid med leietakerne våre, gjennom prosjekter av varierende størrelse. Det betyr at prosjektleder kan få ansvar for en liten portefølje av prosjekter.Våre største prosjekter er for tiden UiO Livsvitenskap, Vikingtidsmuseet og Regjeringskvartalet. Vi har også mange spennende og utfordrende prosjekter i utviklingsfase, f. eks. Nasjonalteateret, Norges brannskole og Statens hus Vadsø. Byggherreavdelingen består av åtte seksjoner som har kontakt mot ulike fagdepartement og statlige etater, samt en prosjektadministrativ stabsseksjon. Statsbygg har også et bredt internt fagmiljø som støtter prosjektene innen tekniske fag,  miljø og digitalisering. Vi jobber bevisst med erfaringsutveksling mellom prosjektene, du vil kunne trekke nytte av dette – og gi ditt bidrag.

Les mer om våre prosjekter på www.statsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Lede hele eller deler av byggeprosjekter fra prosjektutvikling, prosjektering og bygging til overlevering og drift
 • Gjennomføre prosjektene i samsvar med avtalte mål og rammer (kostnad, tid og
  kvalitet, miljø)
 • Ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) iht Byggherreforskriften
 • Ivareta og utvikle gode relasjoner til samarbeidspartnere m.fl.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå
 • Minimum fem års erfaring med gjennomføring av prosjekter. Vi ønsker kandidater med ulik bakgrunn for å kunne håndtere prosjekter av ulik størrelse og med ulik kompleksitet. For eksempel ønsker vi kandidater med bred erfaring innen prosjektutvikling, prosjektledere med gjennomføringserfaring fra større prosjekter, samt prosjektledere som behersker alle faser og kan håndtere en portefølje av mindre prosjekter
 • Erfaring fra byggherre, prosjekterende og/eller entreprenør
 • Ønskelig med erfaring eller interesse for prosjekter med kulturminnehensyn og rehabilitering
 • Ønskelig med erfaring innen offentlig forvaltning
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Stillingene krever sikkerhetsklarering til nivå KONFIDENSIELT jfr. Sikkerhetsloven § 8-2

Personlige egenskaper

 • Du er en god relasjonsbygger
 • God til å planlegge og strukturere i en hektisk hverdag
 • Har pågangsmot og går foran
 • God virksomhetsforståelse i grensesnittet mellom offentlig forvaltning og bygge- og anleggsbransjen
 • Evne til å motivere andre

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Tilgang til kurs og etterutdanning både internt gjennom eget opplæringsprogram og eksternt
 • Overtidsbetalt og fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Moderne arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
 • Stillingen lønnes som senioringeniør/sjefingeniør fra kr. 600.000,- til kr. 850.000,-, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglån.

Om arbeidsgiveren

 

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Statsbygg er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av eksempelvis alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.