Prosjektleder – universell utforming av bygg

Prosjektleder – universell utforming av bygg

Arbeidsgiver: Oslo kommune - Undervisningsbygg Oslo KF

Stillingstittel: Prosjektleder - universell utforming av bygg

Søknadsfrist: 24.02.2019


Spørsmål om stillingen?

 • Seksjonsleder Brynjulf Buraas – 918 77 643
 • Manager Executive Search Badenoch & Clark, Wenche Kristiansen – 922 83 756


Prosjektleder – universell utforming av bygg

Undervisningsbygg Oslo har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av skoler og uteområder, og vi har et ambisiøst program for oppgradering av Osloskolene med tanke på universell utforming. Vi søker nå en initiativrik, engasjert og motiverende prosjektleder som vil ha ansvar for å lede seksjonens universelle utformingstiltak.Ansvaret for universell utforming ligger i seksjon Vedlikehold. Seksjonen består i dag av 21 dyktige og engasjerte kollegaer, bestående av 16 fast ansatte og 5 innleide konsulenter. Du vil bli en del av et fagmiljø med høy kompetanse innen vedlikehold av en moderne og kompleks bygningsmasse. Vi har ansvaret for vedlikeholdet av alle våre bygninger og bygging av nye lekeplasser. I tillegg til kompetansen vi har innen forvaltning, drift og vedlikehold knyttet til å være en av Norges største eiendomsforvaltere, har foretaket som helhet et stort prosjektledermiljø. Som prosjektleder vil du ha stor grad av påvirkningskraft og gode muligheter for faglig utvikling.

Vi legger stor vekt på trivsel i hverdagen, samtidig som vi jobber resultatorientert og målrettet.

Vi satser på innovative og miljøvennlige løsninger for fremtidens skolebygg – vil du være med å styrke vår vedlikeholdsseksjon?

Arbeidsoppgaver

 • Du vil ha et særlig ansvar for å gjennomføre tiltak for å bedre den universelle utformingen av skolene. Målet er at arbeidet vårt skal gi gode fysiske miljøer for elever, ansatte og andre brukere av skolene. Tiltakene vil omfatte alle områder innen universell utforming, fra mange enkelt-tiltak til mer omfattende ombygginger av bygg eller uteområder
 • Mange av våre prosjekter gjennomføres med skole i drift og det er særlig stort fokus på HMS og koordinering av arbeidene med skolene
 • Du vil ha ansvar for at økonomiske målsettinger opprettholdes i prosjektene. Gjennomføre anskaffelser etter gjeldende regelverk
 • Periodisk rapportering i henhold til vedtatt rapporteringsstruktur

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever formell utdanning som ingeniør, tekniker eller fagbrev. Lang relevant erfaring sammen med personlige egenskaper kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Du har erfaring som prosjektleder og har kjennskap til universell utforming
 • God kunnskap og praksis fra anvendelse av Byggeteknisk forskrift og relevante norske standarder er en fordel for å lykkes i denne stillingen. Det benyttes FDV-verktøy i det daglige arbeidet og vi er en foregangsbedrift i tekniske IKT-løsninger
 • Det er nødvendig med førerkort klasse B
 • Dersom du har erfaring med HMS-arbeid er dette en fordel

Egenskaper

 • Du er en engasjert person med stor gjennomføringsevne og gode samarbeidsegenskaper på tvers av ulike fagområder
 • At du er strukturert og ønsker å utvikle deg videre som prosjektleder er en forutsetning
 • Du er serviceinnstilt, selvstendig og evner å ta beslutninger
 • Du er flink til å motivere andre og beholder roen under høyt arbeidstempo
 • Du må ha gode IKT kunnskaper, og kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

Om arbeidsgiveren

Undervisningsbygg Oslo KF ble etablert 1. januar 2002 for å eie, utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebyggene i Oslo. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca. 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Undervisningsbygg har i dag ca. 200 medarbeidere. Vi holder til i nye og moderne lokaler sentralt på Helsfyr, med en flott kantine, trimrom – og utsikt over hele Oslo! Arbeidsplassene i Undervisningsbygg skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.  Søkere som ønsker sin søknad unntatt fra offentlighet, bes opplyse om dette og grunngi dette særskilt. I henhold til offentlegloven § 25 kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Les mer om Undervisningsbygg her www.undervisningsbygg.oslo.kommune.no

Søknad merkes  4013836153

FINN-kode  139763024

Fint om du i søknaden opplyser hvor du fant denne stillingen!