Prosjektleder – mur, puss og betong

Prosjektleder – mur, puss og betong

Arbeidsgiver: OBOS

Stillingstittel: Prosjektleder - mur, puss og betong

Søknadsfrist: 02.03.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Øyvind Bodsberg

Telefon: 415 55 907


Prosjektleder – mur, puss og betong

OBOS Prosjekt AS leder omfattende prosjekter knyttet til rehabilitering og ombygging av eksisterende bygningsmasse, samt innen nybygg av boliger og næringsbygg. Vi har mange oppdrag innen tilstandsvurdering og rehabilitering av fasader der kvalifiserte vurderinger og høy kompetanse er av stor betydning.

Til vårt kontor i Oslo søker vi en prosjekt- og byggeleder med interesse og erfaring innenfor vedlikehold og rehabilitering av mur, puss og betongkonstruksjoner fra 1890-gårder fram til dagens konstruksjoner.

Du vil bli en del av et selskap i et konsern med store ambisjoner om å vokse for å kunne bistå flere borettslag og sameier med vedlikehold og rehabilitering. Vi har ansatte med høy faglig kompetanse innenfor prosjektadministrasjon og flere byggetekniske fag.

Som prosjekt- og byggeleder er du på vegne av byggherren skal sørge for at prosjektene gjennomføres i henhold til kontrakt med tanke på tid, kost og kvalitet. Du vil få ansvar for alle fasene i et byggeprosjekt som tilstandsvurderinger, funksjonsbeskrivelser, kontrahering av totalentreprenør, samt oppfølging av kontrakt og ledelse av byggemøter under utførelsen.

OBOS Prosjekt AS er et heleid datterselskap av OBOS, med virkeområder innenfor rådgivning og prosjektadministrasjon i forbindelse med rehabilitering og nybygg av boliger og næringsbygg. Våre oppdragsgivere finner vi hovedsakelig innenfor selskaper tilknyttet OBOS-konsernet, samt hos offentlige og private byggherrer. OBOS Prosjekt AS har sentral godkjenning innen alle relevante ansvarsområder. Selskapet har hovedkontor i Oslo og kontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Hamar, Tønsberg, Ålesund, Fredrikstad, og er med sine 100 ansatte et av de største i sitt slag i landet.

Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside: www.obosprosjekt.no

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av skadebefaringer, tilstandsvurderinger og kostnadsrapporter
 • Utarbeidelse av tilbudsforespørsler, funksjonsbeskrivelser og fremforhandling av kontrakter på vegne av byggherre
 • Være byggherrens representant under gjennomføring av hele prosjektet

Dine kvalifikasjoner:

 • Ingeniør eller sivilingeniør, gjerne også med håndverksbakgrunn, med generell interesse for byggfaget og spesiell interesse for mur, puss og betong
 • Erfaring fra byggebransjen og god kjennskap til bygningsmaterialer
 • God kjennskap til lovverk, byggdetaljer og relevante norske standarder for bransjen

Dine personlige egenskaper:

 • Selvstendig, fremoverlent og engasjert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner (muntlig og skriftlig)
 • Strukturert og nøye i forhold til skriftlighet og dokumentasjon
 • Ønske om å holde oversikt, organisere, drive prosesser og kommunisere krav og løsninger både overfor lekmann og profesjonelle aktører
 • Ønske om å lære å videreutvikle deg selv og selskapet fremover
 • Stort ønske om å levere de gode prosjektene

Om arbeidsgiveren

OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge. Vi eies av våre over 535 000 medlemmer, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

OBOS har over 2700 ansatte og driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig. Vi har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Medlemmene har besluttet at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak. Hovedkontoret er i Oslo.