Prosjektleder gjennomføring

Prosjektleder gjennomføring

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Prosjektleder gjennomføring

Søknadsfrist: 01.11.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Siw Anethe Rinker
Stillingstittel
Avdelingsleder Produksjon
Telefon
415 40 044
Kontaktperson
Rune Frøyslie
Stillingstittel
Managing Partner, Cruit AS
Telefon
402 82 150

 

Kontaktperson
Jørgen Molvig
Stillingstittel
Tjenesteleder Byggherre
Telefon
915 73 969


Prosjektleder gjennomføring

Prosjektleder for mindre og større byggeprosjekter i Bærum kommune
Vi søker etter deg som har lyst å bidra til å realisere viktige byggeprosjekter for innbyggerne i Bærum kommune. Vi har en stor og spennende prosjektportefølje som skal realiseres de kommende årene, både nyinvesteringer og rehabiliteringsprosjekter. Vi søker derfor etter deg som har noen års erfaring som prosjektleder og som har lyst til å utfordre deg selv og bygge en karriere med lederansvar for folk og ansvar for å oppnå gode resultater sammen med andre i en stor og kompetent organisasjon.

Bærum kommune Eiendom har med sine ca. 270 ansatte ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Vi har høye ambisjoner om at våre bygg skal være klimakloke og bygges kostnadseffektivt.

Se her for oversikt over eiendomsprosjektene våre: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/prosjekter-eiendom/

Bli med og sett spor!  

Arbeidsoppgaver

I rollen som prosjektleder får du ansvaret for å ivareta Bærum kommunes byggherrerolle og -ansvar i kommunens utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Ditt ansvar er å sikre at prosjektet planlegges, gjennomføres og styres i tråd med Bærum kommunes rammer og forutsetninger, herunder:

 • Lede byggeprosjekter og styre disse gjennom god planlegging, organisering og gjennomføring frem til overlevering av bygget til brukerne
 • Styre og periodisk rapportere prosjektstatus på kvalitet, økonomi, fremdrift og SHA og miljø til prosjekteier
 • Gjennomføre anskaffelsesprosessen og sikre godt samarbeid med og oppfølging av entreprenøren
 • Etablere og lede byggherreorganisasjonen for å sikre oppnåelse av prosjektets målsettinger/gevinster
 • Ivareta godt samarbeid og kommunikasjon i prosjektet både med interne fagmiljøer, entreprenører, brukere og øvrige interessenter
 • Se de enkelte prosjektene i et større samfunnsperspektiv og forvalte innbyggernes, brukernes og kommunens nyinvesteringer og behov for rehabilitering på en forsvarlig måte

Som prosjektleder har du et medansvar for å videreutvikle Bærum kommune Eiendom som en profesjonell eiendomsaktør, og som representant for en av de største i Norge ønsker du også å bidra til at bransjen utvikler seg.

Kvalifikasjoner

For å mestre rollen må du ha:

 • Høyere utdanning innen ingeniørfag, økonomi eller prosjektledelse. Relevant erfaring fra større byggeprosjekter kan kompensere for manglende utdanning
 • Ønskelig med minimum 3 års erfaring som prosjektleder for byggeprosjekter
 • God kunnskap om prosjektstyring, herunder prosjektøkonomi og gjennomføring av risikovurderinger og -analyser
 • Evne til å samarbeide og lede team
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Du bør også ha:

 • God kjennskap til og erfaring fra gjennomføring av ulike entrepriseformer og anskaffelsesstrategier, fortrinnsvis totalentrepriser, men gjerne også samspillsentrepriser
 • Kjennskap til offentlige anskaffelsesprosesser
 • God kunnskap om Byggherreforskriften og relevant HMS-lovgivning
 • Ha kjennskap til bærekraftig utvikling av bygg, gjerne vise til erfaring fra prosjekter med gjenbruk/ombruk/sirkulær økonomi
 • Gode kunnskaper i bruk av MS Office og relevante prosjektverktøy
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

For å lykkes i jobben har du følgende personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God til å bygge tillitsbaserte relasjoner på tvers av fagmiljøer
 • Trives i et hektisk arbeidsmiljø
 • Evner å være motiverende, delegerende og involverende overfor medlemmene i prosjektteamet ditt
 • Selvstendig og strukturert
 • Evne til å løse komplekse problemstillinger