Prosjektleder – Energioppfølging

Prosjektleder – Energioppfølging

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Prosjektleder - Energioppfølging

Søknadsfrist: 30.09.2021


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Tom Løkkeberg
Stillingstittel
Tjenesteleder
Telefon
900 53 074
Kontaktperson
Øivind Martinsen
Stillingstittel
Spesialrådgiver
Telefon
903 64 423


Prosjektleder – Energioppfølging

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommunen har en eiendomsportefølje på om lag 625.000 m2 formålsbygg og 2.300 boliger, til en verdi av over 18 milliarder. Eiendom skal sikre funksjonelle, energikloke, areal- og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester. Samtidig har vi ansvar for å skape og forvalte betydelige verdier gjennom aktivt og langsiktig eierskap av bygninger og grunneiendom. Ansvaret til Eiendomsdrift er drift og vedlikehold av Bærum kommunes bygningsmasse, og de ansatte har bred kompetanse og erfaring.

Eiendomsdrift søker etter en prosjektleder for energioppfølging.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk styring/ledelse og rapportering ifølge energi- og miljømål
 • Rapportere på fremdrift og økonomi innen energi for virksomheten
 • Fagressurs ved implementering og revisjon av kommunens energi- og klimaplan
 • Vise mulighetene til energibesparelse
 • Energiledelse (ISO 50001)
 • Utvikling av fagområdet i virksomheten
 • Fagressurs innen energi ved forbedringer i eksisterende bygg og planlegging av nybygg
 • Utvikle og vedlikeholde prosesser, prosedyrer, sjekklister og maler for arbeid med energi- og klimakrav
 • Følge opp søknadsprosesser og rapportering ved tilskuddsordninger
 • Energikartlegging, -beregninger og -merking av bygg
 • Ansvar for energi- og klimaarbeid knyttet til eksisterende bygningsmasse
 • Være prosjektleder samt forvalte portefølje for energiprosjekter i Eiendomsdrift dvs. planlegging, prosjektledelse og gjennomføring av nødvendige klima- og energiøkonomiseringstiltak
 • Være premissgiver for energi i prosjekter ved å vise mulighetene for energibesparelse, bedre inneklima samt forbedringer i energiløsninger i eksisterende bygg
 • Være Eiendomsdrift sin sparringspartner og støttespiller for energirelaterte problemstillinger i eksisterende bygg

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet, høyskole som energi- og miljøingeniør eller tilsvarende
 • Ha god erfaring med bruk av energioppfølgingssystem og derav kunnskap om energimålere benyttet i tekniske anlegg
 • Ønskelig med kunnskap om energi- og klimagassregnskap, energi- og materialvurderinger, livsløpskostnader, -analyser og sertifiseringsordninger (BREEAM, Svanemerket og lignende)
 • Generell erfaring fra prosjektgjennomføring
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Kunnskap om relevante regelverk og normer

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsfull
 • Positiv, omgjengelig og god samarbeidsevne
 • Liker å jobbe i team
 • Løsningsorientert
 • Ryddig, grundig og strukturert arbeidsform