Prosjektleder eiendom Politiets Fellestjenester

Arbeidsgiver: Politiets Fellestjenester

Stillingstittel: Prosjektleder

Søknadsfrist: 19.02.2024


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Lars Olav Nordstoga

Stillingstittel: Seksjonsleder

Telefon: 92 23 44 25


Prosjektleder eiendom Politiets Fellestjenester

Brenner du for å jobbe med meningsfulle oppgaver og skape resultater å være stolt av? I Politiets Fellestjenester (PFT) tør vi påstå at vi har noen av de mest spennende stillingene innenfor eiendomsområdet. Vi har ansvar for innleie, utvikling, forvaltning samt drift og vedlikehold av politiets totale bygningsmasse. Ansvarsområdet dekker hele landet og omfatter vel 750.000 leide kvadratmeter fordelt på ca.320 lokasjoner.

PFT Prosjekt består av 20 medarbeidere med variert erfaring og allsidig kompetanse.

Vi utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter fra behovskartlegging til innflytting.

Vi søker nå etter tre prosjektledere til Eiendomsavdelingen, seksjon Prosjekt. Stillingene er fordelt på en junior- og to seniorprosjektledere.

Hvis du drives av spennende arbeidsoppgaver med stor betydning for samfunnet, så kan dette være muligheten du har ventet på!
Seksjonen har hovedkontor i Oslo, men det kan være aktuelt også å sitte andre steder i landet som for eksempel Tromsø eller Bergen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse av ombyggings- og innleieprosjekter for politiet. Prosjektene gjelder bl.a. politistasjoner, treningsfasiliteter, arrest, skytebaner og datasentre fordelt over hele landet.
 • Prosjektledelse av nasjonale eiendomsrelaterte utviklingsprosjekter.
 • Oppfølging av leverandører og utleiere.
 • Bidra i arbeid med kontinuerlig utvikling og forbedring

 

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha utdanning på minimum bachelornivå, helst innenfor relevante fagområder som for eksempel prosjektledelse, ingeniørfag og eiendom.
 • Stillingen som senior prosjektleder krever lang og relevant erfaring fra prosjektledelse av tilsvarende prosjekter.
 • Du må ha god formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Tilsetting avhenger av at du sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG/NATO SECRETOm vandel og skikkethet Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41 for å dokumentere plettfri vandel. Skikkethetsvurdering gjøres av seksjonsleder (den du skal rapportere til om du blir ansatt). Vurderingen gjøres på bakgrunn av informasjon som du selv oppgir i rekrutteringsprosessen og som kommer frem i intervjufasen. Om sikkerhetsklarering Sivil klareringsmyndighet avgjør om en person (som jobber i eller skal jobbe i politiet) kan sikkerhetsklareres. Avgjørelsen tas på bakgrunn av informasjon som personen selv fyller ut i et skjema og som finnes i ulike registre. En sikkerhetsklarering er nødvendig for at en person skal få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Ved avgjørelse om sikkerhetsklarering blir det lagt vekt på forhold som er relevante for å vurdere personens pålitelighet, lojalitet og dømmekraft. Les mer her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/sporsmal-og-svar-omklarering/

Personlige egenskaper

 • Du tar initiativ til nye og gode løsninger og du evner å drive fremgang i prosjekter
 • Du evner å arbeide selvstendig og du er trygg på å ta beslutninger
 • Du er opptatt av å spille dine kolleger gode og møter de rundt deg med respekt og toleranse

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som Rådgiver (stillingskode 1434) fra kr 615.000 – 708.000 brutto per år eller Seniorrådgiver (stillingskode 1364)fra kr 720.100 – 845.900 brutto per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalenhttps://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.