Prosjektleder, By- og arealplanlegger

Prosjektleder, By- og arealplanlegger

Arbeidsgiver: Statsbygg

Stillingstittel: Prosjektleder, By- og arealplanlegger

Søknadsfrist: 23.09.2019


Spørsmål om stillingen?

 • Avdelingsdirektør Nina Ødegaard – 993 51 158


Prosjektleder, By- og arealplanlegger

Planseksjonen søker en ny prosjektleder.
Planseksjonen har oppgaver i tidlig fase i utredning av statlige behov gjennom planutredninger, lokaliseringsanalyser ogmulighetsstudier. Der prosjektene går videre til statlige byggeprosjekter,leder planseksjonen arbeidet med reguleringsplaner, konsekvensutredninger og dialogenmed planmyndighetene. Vi utarbeider utviklingsplaner for statens eiendommer somf.eks. campusutviklingsplaner og for eiendommer som skal utvikles for ny brukeller salg. Planseksjonen ivaretar statens interesser i plansaker som berører Statsbyggsine eiendommer. For tiden jobber seksjonen blant annet med disse prosjektene: Nybruk av Adamstuen i Oslo, planarbeid for NTNU Campussamling i Trondheim, reguleringsplanog skisseprosjekt for minnested etter 22.juli på Utøykaia i Hole kommune, lokaliseringav Oslo fengsel, campusutviklingsplan for Universitetet i Stavanger m.m. Vi søker en medarbeider med primært minimum 8 års relevant erfaring fra by- og arealplanlegging og prosjektledelse.

Arbeidsoppgaver

 • Planutredninger
 • Lokaliseringsanalyser for statlige virksomheter
 • Reguleringsplaner for statlige byggetiltak
 • Utvikling av statlige eiendommer for ny bruk eller salg
 • Campusutviklingsplaner for universiteter og høgskoler
 • Mulighetsstudier for statlige eiendommer
 • Ivareta statens interesser i plansaker som berører Statsbygg sine eiendommer
 • Oppgavene er varierte både i størrelse, kompleksitet og innhold. Prosjektene omfatter eiendommer over hele landet.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå f.eks innen arkitektur, geografi, arealplanlegging, samfunnsvitenskap
 • Betydelig erfaring fra by- og arealplanlegging med tilhørende utredningsarbeid
 • God erfaring fra prosjekt- og prosessledelse, og håndtering av komplekse planutfordringer
 • Kunnskap om plan- og bygningsloven med tilhørende prosesser Erfaring fra arbeid med GIS og andre digitale verktøy er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og selvstendig
 • Mulighets- og løsningsorientert
 • God organisasjons- og rolleforståelse
 • Kommuniserer tydelig og er nysgjerrig
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig framstillingsevne på norsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver for en av Norges mest profesjonelle eiendomsaktører
 • Muligheter for å påvirke by- og stedsutvikling og viktigste samfunnsfunksjoner i tidlig fase
 • Innsikt i viktige samfunnssektorer
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger, samt tilbud om boliglån til gunstig rente. Stillingen seniorarkitekt/senioringeniør/sjefsarkitekt/sjefingeniør lønnes fra kr 670.000,- til 825.000,-, Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes avhengig av kvalifikasjoner.
 • Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Om arbeidsgiveren

 

 

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.