Prosjektleder arealutvikling Rådgiver – arbeidsplassutvikling i nytt regjeringskvartal

Prosjektleder arealutvikling   Rådgiver – arbeidsplassutvikling i nytt regjeringskvartal

Arbeidsgiver: Statsbygg

Stillingstittel: Prosjektleder arealutvikling Rådgiver - arbeidsplassutvikling i nytt regjeringskvartal

Søknadsfrist: 01.04.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Avdelingsdirektør Yngvild Pernell – 984 91 616


Prosjektleder arealutvikling Rådgiver – arbeidsplassutvikling i nytt regjeringskvartal

Avdeling for Rådgivning og tidligfase gir råd til departementer og statlige virksomheter. Vi har ansvaret for konseptvalgutredninger, strategisk eiendoms- og arealutvikling, lokaliseringsanalyser og for prosjekter der staten skal leie i det private markedet. Lokaler er et viktig verktøy for at statlige virksomheter skal nå sine mål, og utgjør samtidig en vesentlig kostnad for staten. I offentlig sektor og i samfunnet generelt er det et økende fokus på arealeffektivitet, bærekraftig ressursbruk og brukskvalitet i statlige bygg. Avdelingen skal gjennom rådgivningen bidra til å implementere statens politikk for å modernisere og effektivisere offentlig sektor, og legge til rette for god steds- og byutvikling.Avdeling for Rådgivning og tidligfase har tre seksjoner, og seksjon for Areal- og konseptutvikling søker nå etter to nye medarbeidere. Den ene stillingen er en prosjektleder/delprosjektleder som skal styrke fagmiljøet og prosjektledelsen innen arealutvikling og programmering i tidligfase av byggeprosjekter. Arbeidet er i skjæringspunktet mellom organisasjonsutvikling, arkitektur og eiendomsutvikling. Den andre stillingen er en rådgiver/seniorrådgiver som skal arbeide med brukermedvirkning og arbeidsplassutforming i prosjektet nytt regjeringskvartal.

Prosjektlederstillingen

Arbeidsoppgaver

 • Lede arealutviklingsprosjekter og programmeringsprosesser i tidligfase
 • Lede tverrfaglige team
 • Gjennomføre bruker- og endringsprosesser med statlige virksomheter som skal få nye eller tilpassede lokaler
 • Utvikle nye og eksisterende bygg og eiendommer gjennom strategisk arealutvikling
 • Gi råd til statlige virksomheter om arealbruk og arealutforming
 • Spille en nøkkelrolle i å videreutvikle fagområdet internt og eksternt
 • Utvikle og formidle kunnskap internt og eksternt

Kvalifikasjoner 

 • Utdanning på masternivå innen arkitektur. Utdanning innen organisasjonsutvikling, tjenestedesign, industriell økonomi eller sosiologi kan også være aktuelt
 • Erfaring fra prosjektledelse, og gjerne innen arealutvikling/programmering, endringsledelse, brukerprosesser og eiendomsutvikling
 • Gode formidlingsevner

Personlige egenskaper

 • Gode strategiske evner, men kan også jobbe med konkrete problemstillinger
 • Evne til å bygge relasjoner, drive prosesser og lede team
 • Engasjert, fleksibel og positiv
 • Gode samarbeidsevner
 • Målrettet, konstruktiv og strukturert

Rådgiverstillingen

Arbeidsoppgaver

 • Delta i et team som planlegger og gjennomfører brukerprosesser med departementene
 • Lede prosesser for å komme fram til gode og behovstilpassede arbeidsplasskonsepter i nytt regjeringskvartal
 • Gi råd om arealutvikling og arbeidsplasskonsepter
 • Følge opp og kvalitetssikre leveranser fra eksterne arkitekter og andre leverandører
 • Utvikle og formidle kunnskap internt og eksternt

 Kvalifikasjoner 

 • Høyere utdanning innen interiørarkitektur, organisasjon og endringsledelse, tjenestedesign eller annen relevant utdanning
 • Erfaring med brukerprosesser, arbeidsplassutforming og/eller eiendomsutvikling
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk
 • God visuell fremstillingsevne
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering til nivå KONFIDENSIELT, jf. Sikkerhetsloven § 8-2. Den rette kandidaten må kunne oppnå både sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Personlige egenskaper

 • Sosiale ferdigheter og evner til å bygge relasjoner og tillit
 • Kreativ og med motivasjon til å støtte gode arbeidsprosesser både internt og eksternt
 • Engasjert, fleksibel og positiv
 • Målrettet, konstruktiv og strukturert

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø
 • Moderne arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
 • Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ. For stillingen som prosjektleder arealutvikling lønnes det fra kr 650 000,- til kr 820 000,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver lønnes det fra kr 560 000,- til kr 720 000,- per år avhengig av kvalifikasjoner
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglån

Om arbeidsgiveren

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av eksempelvis alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.