Prosjektleder

Prosjektleder

Arbeidsgiver: Entra ASA

Stillingstittel: Prosjektleder

Søknadsfrist: 19.12.2021


Spørsmål om stillingen?

Ved spørsmål til stillingen eller rekrutteringsprosessen kan du kontakte HR-rådgiver Mats Kjelvik Berg på e-post mkbe@entra.no.


Prosjektleder

Med fokus på miljø, fleksible kontorbygg med sentral beliggenhet og høy kvalitet tør vi påstå at våre bygg skiller seg ut. Vi ønsker å gjøre hverdagen til våre leietakere så forutsigbar og fleksibel som mulig, samtidig som vi tar vare på våre omgivelser. For at vi skal lykkes med dette arbeidet trenger vi faglige sterke prosjektledere som har høy gjennomføringskraft, gode på relasjonsbygging og oppfølging av ulike faggrupper.

Vil du bli en del av Norges mest spennende eiendomsselskap og en avdeling med solid faglig styrke, stolthet og unik kompetanse innen næringsbygg? Dette er en stilling med gode vekstmuligheter og en selvstendig arbeidshverdag.

Stillingen rapporterer til Teamleder og tilhører Entra sin avdeling for prosjektutvikling.

Ansvarsområder:

Du kommer til å jobbe med prosjektledelse av ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter i Entra. Arbeidsoppgaver i løpet av en arbeidsuke er blant annet:

 • Motta forespørsler på ombyggings- eller vedlikeholdsprosjekter fra intern avdeling eller leietaker. Prosjekter fordeles i avdelingen ut ifra størrelse og kapasitet.
 • Bruke mottatt underlag til å lage budsjett og leveringsbeskrivelser
 • Engasjere nødvendige rådgivere for å lage detaljert plan og gjennomføre oppstartsmøte. Eksempelvis med el, vvs eller ventilasjon.
 • Innhente tilbud fra leverandører. Som prosjektleder jobber du i stor grad med byggherrestyrte delentrepriser og vil dermed ha ulike leverandører for fagområdene i prosjektet.
 • Inngå kontrakter og avrop på rammeavtaler
 • Gjennomføre oppstartsmøter med leietaker og utførende leverandører
 • Tett oppfølging i gjennomføringsfasen, hvor du som Prosjektleder må være tett på de ulike fagområdene og leverandørene for å sikre fremdriften og kvaliteten i leveransen.
 • Være synlig på byggeplass som del av oppfølging i gjennomføringsfasen.
 • Avslutningsvis henter du inn alt av dokumentasjon, sluttfører prosjekt og overleverer til leietaker eller intern driftsorganisasjon.
 • I prosjektgjennomføring har du løpende kundekontakt som sikrer forholdet mellom Entra og leietaker. Når prosjektet er avsluttet overleveres kunde til eiendomsforvaltningen.

Ønsket kandidatprofil:

Du kan ha ulike bakgrunner for å lykkes i denne stillingen. Du bør først og fremst ha med deg kunnskap og erfaring som er relevant. Eksempelvis høyere utdanning innen byggfag, miljøledelse, tekniske fag som VVS, elektro og/eller fagbrev med relevant erfaring fra prosjektledelse.

Vi tror også at du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen:

 • Samarbeidsorientert og relasjonsbygger
 • Du er en god kundebehandler
 • Kan kommunisere med ulike faggrupper
 • Faglig nysgjerrig og opptatt av utvikling
 • Evner å ta selvstendige beslutninger innen ditt fagområde
 • Deler kunnskap med kollegaer
 • Våre verdier: Ett lag, Ansvarlig, Nyskapende og Tett på

Hvorfor velge denne muligheten?

Du skal søke på denne stillingen fordi du deler vår ambisjon om å være miljøledende i bransjen, samtidig som vi leverer lønnsomme prosjekter. Du kjenner deg igjen i våre verdier og synes det er interessant å jobbe med ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter som har en tett oppfølging av leietakere og faggrupper. I tillegg håper vi du liker en stilling som får jobbe med mange av Entras fageksperter og synlige prosjekter i et selskap med:

 • Solid økonomi
 • Høy fagkompetanse – i Entra har vi spesialister i hele verdikjeden fra utvikling av eiendom, gjennom prosjektering og prosjektledelse og forvaltning av bygg
 • Et miljøledende selskap med godt omdømme
 • Gode interne utviklingsmuligheter
 • Gode betingelsesordninger