Prosjektleder

Prosjektleder

Arbeidsgiver: Statsbygg, Oslo

Stillingstittel: Prosjektleder

Søknadsfrist: 31.05.2020


Spørsmål om stillingen?


Prosjektleder

Er du vår nye prosjektleder?

Avdeling for Rådgivning og tidligfase i Statsbygg gir råd til departementer og statlige virksomheter. Vi har ansvaret for konseptvalgutredninger, strategisk eiendoms- og arealutvikling, lokaliseringsanalyser og for prosjekter der staten skal leie i det private markedet. Lokaler er et viktig verktøy for at statlige virksomheter skal nå sine mål, og utgjør samtidig en vesentlig kostnad for staten. I offentlig sektor og i samfunnet generelt er det et økende fokus på arealeffektivitet, bærekraftig ressursbruk og brukskvalitet i statlige leiekontrakter. Avdelingen skal gjennom rådgivningen bidra til å implementere statens politikk for å modernisere og effektivisere offentlig sektor, og legge til rette for god steds- og byutvikling.Denne stillingen ligger i Rådgivningsseksjonen for leie i markedet, som har ansvaret for å bistå statlige virksomheter som leier i et kommersielt utleiemarked. Vår oppgave er å sikre at staten er en profesjonell bestiller og leietaker i dette markedet. Rådgivningsseksjonen gir råd i alle faser av prosessen knyttet til leieforholdet, ved relokalisering, inngåelse av leieavtaler eller reforhandling av eksisterende avtaler; fra fraflytting til innflytting i nye lokaler. I tillegg er det et mål ved anskaffelse av nytt leieforhold at staten moderniseres gjennom teknologiske løsninger i arbeidsplassløsningene og har et akseptabelt klimafotavtrykk i sine nye leiekontrakter.Til Rådgivningsseksjonen søker vi etter en målrettet prosjektleder med bygg- og eiendomsfaglig bakgrunn. Prosjektlederen har et selvstendig ansvar for å gjennomføre prosjekter i henhold til avtalte rammebetingelser. Dette omfatter teamledelse, planlegging, styring og rapportering av fremdrift og avvik. Prosjektlederen fungerer som en viktig støttespiller for Statsbyggs kunder. Vedkommende må kunne foreta vurderinger av forretningsmessige og faglige problemstillinger, og sikre kvalitet i leveransene. Det er viktig at prosjektlederen kommuniserer godt med både prosjektgruppen og oppdragsgiver, og har god forståelse for statlige føringer, retningslinjer og instrukser.Vi kan tilby en spennende tverrfaglig arbeidsplass, der man må like utfordringer og å jobbe med mennesker i team. Du får god opplæring og støtte for raskt å bli en del av laget og lykkes i arbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i anskaffelse og utvikling av strategisk beslutningsgrunnlag for effektivisering og modernisering av statens arealbruk
 • Optimalisere arealbruken gjennom nye arbeidsformer og gode, fleksible arbeidsplassløsninger
 • Bistå i forhandlinger med kommersielle tilbydere i eiendomsmarkedet
 • Utarbeide helhetlige løsningsforslag for å dekke oppdragsgivers behov og etterleve statens føringer, retningslinjer og instrukser
 • Utvikle, forbedre og kvalitetssikre prosesser
 • Planlegge, lede, gjennomføre og rapportere
 • Aktivt formidle nytteverdien av bistanden i staten og i markedet
 • Spille en nøkkelrolle i å videreutvikle fagområdet internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på masternivå, f.eks. arkitektur, organisasjonsledelse, bygg- og eiendomsforvaltning
 • Dokumentert god erfaring som prosjektleder i komplekse prosesser
 • Erfaring med forhandling av leiekontrakter innen næringseiendom er ønsket
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere prosjekter samtidig
 • Erfaring fra offentlige anskaffelser er en fordel
 • Svært god muntlig og skriftlig formidlings- og fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og med gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe i – og lede team og bygge relasjoner med oppdragsgiver, underleverandører og internt i Statsbygg
 • God forretnings- og kommersiell forståelse
 • Evne til å kommunisere tydelig og til å skape begeistring
 • Engasjert og fleksibel
 • Konstruktiv, positiv og innovativ
 • Målrettet, strukturert og analytisk

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø
 • Moderne arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
 • Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ fra kr 650 000,- til kr 820 000,- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglån

Om arbeidsgiveren

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 870 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Statsbygg er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av eksempelvis alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.