Prosjektleder

Prosjektleder

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Prosjektleder

Søknadsfrist: 05.01.2020


Spørsmål om stillingen?

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med plan- og utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen, tlf. 915 55 072


Prosjektleder

Vil du være med på å utvikle campusene til Universitetet i Oslo og delta i noen av de mest spennende offentlige byggeprosjektene i Oslo? Eiendomsavdelingen søker prosjektleder til Plan- og utredningsavdelingen.

Plan- og utredningsavdelingen arbeider med fysisk arealplanlegging, utredninger av større bygge- og investeringsprosjekter og overordnede planer som verneplan, masterplan og reguleringsplaner. Enheten har ansvar for oppfølging av større offentlige byggeprosjekter i utredningsfasen og gjennomføring.

Som prosjektleder vil du arbeide med varierte arbeidsoppgaver innenfor utredning, planlegging, rådgivning og prosjektering knyttet til utvikling av universitetets campuser og egen bygningsmasse. I tillegg vil du ha ansvaret for oppfølging av større byggeprosjekter i utredningsfasen, herunder behovsutredning, programmering og brukerkoordinering i tett samarbeid med byggherre.

Eiendomsavdelingen drifter, forvalter og utvikler universitets bygningsmasse, og legger til rette for fremragende forskning og utdanning.

UiO arbeider for tiden med mange store bygg- og utviklingsprosjekter som skal bidra til å løse UiOs samfunnsoppdrag innen forskning, utdanning og formidling. Blant prosjektene er Livsvitenskapsbygget, nytt klinikkbygg for Odontologi, Vikingtidsmuseum, Veksthus på Tøyen og nytt Universitetssykehus i Oslo, samt arbeidet med å realisere Oslo Science City som Norges første innovasjonsdistrikt. Arbeidet inkluderer samarbeid med aktører som Statsbygg, Helse Sør-Øst, Oslo kommune, Sykehusbygg, egne fagressurser i Eiendomsavdelingen, og tett involvering av ledelse og brukere ved fakulteter og museer, samt kontakt med leverandører og offentlige myndigheter. Plan- og utredningsavdelingen ledes av Plan- og utredningsdirektøren og består av 9 medarbeidere i et tverrfaglig kompetansemiljø innen arkitektur, bygg, planlegging og kunstforvaltning.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning knyttet til programmering og prosjektering av nybygg og rehabilitering av egen bygningsmasse
 • Oppfølging av UiOs interesser i eksterne byggeprosjekter i programmerings- og gjennomføringsfasen
 • Oppfølging av eksterne rådgivere, brukerkoordinering, budsjettering og prosjektøkonomi
 • Bidra til måloppnåelse av masterplan for UiOs eiendommer

Kvalifikasjonskrav

Stillingen krever høyere utdanning på mastergradsnivå innen relevante fagområder (siv.ark., siv.ing., arealplanlegger, prosessledelse e.l.) Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet.

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Det ønskes erfaring fra utredninger og plan- og byggeprosesser
 • Det ønskes relevant prosjektledererfaring fra byggherre, planmyndighet, entreprenør eller rådgiverbedrift innenfor en eller flere av følgende aktiviteter:
  • Konseptutvikling og mulighetsstudier
  • Programmering
  • Prosjektering og prosjekteringsledelse
  • Brukermedvirkning og brukeroppfølging
 • Ønskelig med erfaring og kunnskap om statens prosjektmodell for styring av store statlige investeringsprosjekter
 • Kjennskap til offentlig eiendomsforvaltning, kulturminneforvaltning og utdannings- og høyskolesektoren er en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er samarbeids- og utviklingsorientert, proaktiv, nytenkende og selvstendig med høy gjennomføringsevne. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen og utpreget evne til å arbeide selvstendig og systematisk. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig, engasjert og godt fagmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lyses ut som seniorarkitekt (SKO 1182), senioringeniør (SKO 1181) eller seniorrådgiver (SKO 1364) innenfor spennet               kr. 655 000 – 765 000 (ltr. 71 – 78), evt. overingeniør (SKO 1087), overarkitekt (SKO 1094) og rådgiver (SKO 1434) innenfor spennet        kr. 532 000 – 615 000 (ltr. 60 – 68). Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av erfaring og kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Referanser må kunne oppgis senere

Søknad m/vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 119.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i Oslo sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold av UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab