Prosjektdirektør

Prosjektdirektør

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Prosjektdirektør

Søknadsfrist:


Spørsmål om stillingen?

VISINDI

 • Patrick Gjønnes 410 42 063
 • Aleksander Rybråten Hagen 452 22 810
 • Jenny Homme 916 56 102


Prosjektdirektør

Målet med eiendomsutviklingen er å skape gode kollektivknutepunkt til glede for kollektivreisende og samtidig bidra til inntjening for Bane NOR-konsernet. Prosjektavdelingen har ansvar for eiendomsutvikling, og består av 22 engasjerte eiendomsutviklere. Bane NOR Eiendoms eiendomsutvikling dekker hele verdikjeden – fra tidlig fase til gjennomføring, og arealformålene spenner fra kontor, hotell, bolig, handel til formålsbygg med jernbaneformål.Som følge av økende aktivitet i området, søkes det etter prosjektdirektør med ansvar for gjennomføring – som er en nyopprettet stilling. Som prosjektdirektør vil du spille en meget sentral rolle i realisering av Bane NOR Eiendoms utviklingsprosjekter i Trøndelag og Nordland, og spesifikt Trondheimsområdet. Bane NOR Eiendom har store eiendommer i samtlige byer med togstasjon. Mange av våre prosjekter utvikles i egen regi, men vi samarbeider også tett med andre eiendomsaktører i single-purpose selskaper der dette er hensiktsmessig. For å lykkes i stillingen må du være kommersielt anlagt, være en utpreget lagspiller og ha stor gjennomføringskraft. Nettverk og evne til å skape gode relasjoner er viktig. Din teft for å skape forretningsmessige resultater og erfaring fra gjennomføring av eiendomsutviklingsprosjekter vil være avgjørende.Stillingen rapporterer til direktør prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Planarbeid, kommunikasjon og oppfølging mot offentlige myndigheter
 • Koordinere prosesser fra utvikling til investeringsbeslutning i samspill med andre partnere og interne ressurser
 • Resultatansvar for økonomi, kvalitet, fremdrift og SHA i alle prosjektets faser
 • Ansvarlig for gjennomføring av byggeprosjekter
 • Personalansvar og medlem av ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha høyere relevant utdanning og solid erfaring fra prosjektledelse.
 • Relevante erfaringsområder kan være eiendomsutvikling fra byggherresiden, prosjektledelse og økonomistyring av utviklingsprosjekter, prosjektledelse fra eiendomsprosjekter generelt, eller en kombinasjon av alt dette.
 • God kompetanse innen eiendomsutvikling
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Egenskaper

 • Du har god markedsforståelse og blikk for de kommersielt gode løsningene
 • Du er teamorientert og har meget god evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner og bygge nettverk eksternt og internt
 • Du har forståelse for politiske beslutningsprosesser, og trives med dialogen med ulike interessenter
 • Du har et sterkt nettverk innenfor eiendom
 • Du har sterk gjennomføringsevne og systematisk arbeidsstil
 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert miljø
 • En hverdag med utfordrende, komplekse og sentrumsnære eiendomsutviklingsprosjekter – der resultatet av ditt arbeid vil bety noe for mange mennesker
 • Stor grad av frihet under ansvar og konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter.
 • Store påvirkningsmuligheter på sluttproduktet

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vårt oppdrag er å gjøre det mer attraktivt å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen.

Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte, og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Vårt årlig investeringsnivå er på 1-2 milliarder kroner. Bane NOR Eiendom forvalter og drifter 337 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med vår sterke satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Vi er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.

Søknad merkes   4016148457

FINN-kode  140228264

Vennligst oppgi i søknaden at du fant stillingen her