Prosjektdirektør NTNU campussamling

Prosjektdirektør NTNU campussamling

Arbeidsgiver: Statsbygg, Trondheim

Stillingstittel: Prosjektdirektør NTNU campussamling

Søknadsfrist: 01.03.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Avdelingsdirektør Linda Sunde Eriksen – 975 25 343
 • Byggherredirektør Marius Tunstad – 458 69 306


Prosjektdirektør NTNU campussamling

Statsbygg er byggherre og har ansvaret for utvikling, planlegging og bygging av NTNU campussamling. Vi søker nå etter prosjektdirektøren som skal lede arbeidet i hele verdikjeden fra programutviklingsfasen frem til innflytting og overlevering. Stillingen inngår i byggherredirektørens ledergruppe og rapporterer til byggherredirektør.

NTNU i Trondheim er i dag spredt flere steder i byen og skal samles på Gløshaugen. Nybygg (92.000kvm) kombinert med ombygging (45.000kvm) av eksisterende bygningsmasse muliggjør samling av NTNUs virksomhet. De humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøene flyttes fra Dragvoll, mens kunst-, arkitektur- og musikkmiljøene flyttes fra spredte lokasjoner i sentrum.

Campussamlingen skal legge til rette for økt tverrfaglighet og bedre kvalitet i utdanning, forskning, innovasjon, kunst og formidling slik at NTNU kan fortsette å utvikle seg som et universitet i verdensklasse. Prosjektet inneholder også ombygging av Vitenskapsmuseets magasiner, arealer for fangst- og lagring av CO2 til NTNUs arbeid innen europeisk forskningsinfrastruktur (ESFRI) og nye universitetsarealer integrert i Senter for psykisk helse ved St. Olavs hospital på Øya.

OFP -fasen for NTNU Campussamling er gjennomført og programutviklingsfasen starter opp i 2020. I programutviklingsfasen skal det utvikles en helhetlig plan for bygninger og uteområder parallelt med reguleringsplanarbeid. Det legges opp til tidlig involvering av entreprenører etter gjennomført programutviklingsfase. Prosjektet har etablert strategier innenfor ulike områder bl.a. innovasjon, digitalisering, systematisk ferdigstillelse inkl. Lean, energi og miljø, industrialiserte byggeprosesser, og brukerinvolvering og programmering som skal følges opp i den videre prosjektutviklingen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med prosjektutvikling, planlegging, prosjektering, bygging, ferdigstillelse og overlevering på en kostnadseffektiv måte, innenfor definerte tids- og kvalitetsmål
 • Ansvar for å etablere, videreutvikle og lede den totale prosjektorganisasjonen med rett kapasitet og kompetanse
 • Aktiv bidragsyter i byggherredirektørens ledergruppe
 • Utvikle og implementere systemer for god prosjektstyring og basert på Statsbyggs prosjektmodell
 • Representere Statsbygg overfor oppdragsgiver, bruker, naboer og publikum
 • Videreutvikle Statsbygg som rollemodell for BAE-næringen og være sentral i denne sammenheng gjennom arbeidet som gjøres i prosjektet

Vi søker etter en prosjektdirektør som:

 • Er en tydelig leder med engasjement og gjennomføringskraft
 • Har evne til å begeistre, motivere og bygge relasjoner og tillit internt og eksternt
 • Er strukturert og resultatorientert og er en inspirerende og motiverende lagbygger
 • Kan vise til gode resultater fra ledelse av større prosjektorganisasjoner
 • Har erfaring fra prosjekt- og eiendomsutvikling i urbane omgivelser
 • Er godt kjent med rollen som byggherre for større, komplekse prosjekter
 • Kan dokumentere meget god kompetanse i prosjektstyring og usikkerhetsstyring
 • Har relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på mastergradsnivå
 • For denne stillingen er vi åpne for kontorsted både i Oslo og Trondheim, men reisevirksomhet mellom disse kontorene på påregnes. I Programviklingsfasen vil det være behov for tilstedeværelse i Trondheim inntil 3 dager i uken, mens i byggefasen vil Trondheim være «basen» med reiseaktivitet til Oslo.

Vi tilbyr

 • Norges mest spennende prosjektlederoppgave innen landbasert bygg i et utviklende og erfarent byggherre- og prosjektmiljø
 • Ambisiøst og tverrfaglig miljø med dyktige kolleger
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale som avdelingsdirektør innenfor statens regulativ
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gunstig boliglånsordning