Prosjektdirektør

Prosjektdirektør

Arbeidsgiver: Clemens Eiendom

Stillingstittel: Prosjektdirektør

Søknadsfrist:


Spørsmål om stillingen?

  • ASSESSIT – Partner Tove Gartland – 958 99 755


Prosjektdirektør

Vi søker en erfaren og kommersiell prosjektdirektør til vår brede portefølje av prosjekter innen bolig, næring,
og større byutviklingsprosjekter over hele landet. Vi har tilgang til en unik tomtebank med sentrale og
spennende tomter, og våre prosjekter skal bidra til å utvikle bærekraftige steder og lokalsamfunn.
Som Prosjektdirektør har du et stort ansvar for at vi lykkes med denne ambisjonen!Prosjektdirektør leder en avdeling som har totalansvar for utvikling, styring og oppfølgingen av hele prosjektporteføljen, fra regulering til ferdigstillelse og overlevering til kunde. Vi søker en leder som er strategisk og kommersiell, med bred erfaring fra eiendomsutvikling. Du forstår hva som er kritiske drivere i vellykkede prosjekter og du har teft og kalkyle i blodet. Samtidig må du være en god leder og relasjonsbygger, som kan skape engasjement for prosjektene, både internt og hos våre lokale samarbeidspartnere, myndigheter og andre interessenter.

Prosjektdirektør rapporterer til Administrerende Direktør og inngår i hans ledergruppe.

For mer informasjon se assessit.no eller kontakt en av våre rådgivere i Assessit
Trine Bjertnes Tangen, 905 53 525 eller Tove Garland, 958 99 755.

Om arbeidsgiveren

Clemens Eiendom AS er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets Fond (Ovf). Selskapet er opprettet for å drive kommersiell eiendomsutvikling. Ovfs eiendommer er vårt utgangspunkt, men vi kan også erverve arealer/eiendommer fra andre for å optimalisere egne verdier.

Clemens Eiendom arbeider i hele verdikjeden, fra planlegging til utbygging, salg og forvaltning.
Clemens Eiendom har et mål om å implementere og aktivt ta i bruk digitalisering både i planlegging og utførelse av prosjekter som bidrar til effektivisering, samt at Clemens Eiendom er en foretrukket aktør i møte med kunder og samarbeidspartnere.