Prosjektcontroller

Prosjektcontroller

Arbeidsgiver: Clemens Eiendom

Stillingstittel: Prosjektcontroller

Søknadsfrist:


Spørsmål om stillingen?

 • BackerSkeie Rådgiver Mats Herman Hjelmtvedt – 958 84 959


Prosjektcontroller

Clemens Eiendom har mange pågående prosjekter innen bolig-, næring- og byutvikling, og tilgang til en av Norges største tomtebanker. Vi har store ambisjoner om videre vekst, og søker nå en prosjektcontroller.

Clemens Eiendom er et kommersielt eiendomsselskap som har prosjekter innen by-, nærings- og boligutvikling. Vi er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets Fond (Ovf) og har derigjennom tilgang til en av Norges største tomtebanker. I samarbeide med lokale partnere jobber vi for tiden med en portefølje av varierte eiendoms- og byutviklingsprosjekter fra Alta i nord til Porsgrunn i sør. I tillegg til utviklingsaktivitetene, eier og forvalter vi ca. 26.000 kvm næringseiendom og driver Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland – et moderne kurs- og konferansehotell i historiske omgivelser. Flere av våre bygninger har kulturhistorisk verdi.

Som en kommersiell, men samfunnsnyttig, aktør er vi opptatt av at verdiene vi skaper skal komme felleskapet til gode. Gjennom nabolagskonseptet Smarte Nabolag tilbyr vi fremtidsrettede og bærekraftige bomiljøer. Konseptet skal sørge for å legge til rette for morgendagen, med fokus på teknologi, bærekraft og fellesskap.

Vi er for øyeblikket 10 ansatte og holder til sentralt i Oslo sentrum. Vi har store ambisjoner om videre vekst og søker derfor en ny medarbeider til vår økonomi- og finansavdeling.

Ansvar og oppgaver

Som vår nye prosjektcontroller vil du være ansvarlig for prosjektøkonomien i eiendomsutviklingsprosjekter med fokus på budsjettering, rapportering, styring og oppfølging. I tillegg vil du støtte CFO med ulike oppgaver på konsernnivå. Sentrale oppgaver er:

 • Yte bistand til interne og eksterne prosjektledere rundt prosjektøkonomi og rapporter
 • Utarbeidelse og oppfølging av budsjett og prognose
 • Bistå i å utarbeide kalkyler, lønnsomhetsvurderinger, prognoser og likviditetsbehov for prosjektselskaper
 • Rapportering og oppdatering på prosjektøkonomi
 • Ansvar for vedlikehold og utvikling av selskapets kalkyleverktøy
 • Analyse og utredning i forbindelse med mulige eiendomsprosjekter
 • Bistå og utfordre prosjektene når det gjelder aktiv risiko og mulighetsstyring
 • Utvikle og forbedre arbeidsprosesser rundt økonomistyring
 • Generell administrativ bistand til prosjektleder
 • Budsjettering og økonomisk oppfølging av næringseiendommer
 • Bistå CFO med ulike oppgaver på konsernnivå som likviditetsstyring, finansiering, lønnsomhetsanalyser m.m.
 • Ved behov sitte i styrene i prosjektselskap og datterselskap

Noe reiseaktivitet ifm. prosjekter rundt om i Norge må påregnes.

Bakgrunn og erfaring

Du må ha noen års erfaring med økonomisk oppfølging av prosjekter og kalkylearbeid, så vel som god kompetanse innen Excel. Erfaring med strategisk økonomistyring og planlegging er en fordel. Bakgrunn fra eiendoms- eller entreprenørbransjen er positivt, men erfaring fra andre prosjektorienterte bransjer er også relevant.

Utdanning

Master eller bachelor innen økonomi, regnskap eller finans.

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert
 • Planmessig, analytisk og nøyaktig
 • Selvstendig og effektiv
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Igangsetter og fullfører
 • Forretningsmessig interesse og forståelse
 • Godt humør

Muligheter

 • Ansvar for prosjektcontrolling på utviklingsprosjekter innen bolig og næringseiendom både enkeltprosjekter og byutviklingsprosjekter
 • Jobbe tett med CFO og bistå i ulike oppgaver på konsernnivå, f.eks. likviditetsstyring og finansiering
 • Ved behov sitte i styrer i datterselskap
 • Gode personlige utviklingsmuligheter gjennom varierte oppgaver og selvstendige ansvarsområder
 • Selskap med fokus på utvikling av bærekraftige lokalsamfunn gjennom eget konsept: Smarte Nabolag
 • Clemens Eiendom har store ambisjoner for videre vekst
 • Mange pågående og varierte prosjekter under utvikling, samt tilgang til en av Norges største tomtebanker
 • En seriøs og samfunnsnyttig arbeidsgiver
 • Kommersiell virksomhet, men hvor overskuddet kommer samfunnet til gode
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere

For ytterligere informasjon, se www.backerskeie.no eller kontakt vår rådgiver Mats Herman Hjelmtvedt i BackerSkeie, tlf. 958 84 959 for en konfidensiell samtale. Søknad med CV registreres via «Karriere» på www.backerskeie.no

Clemens Eiendom ønsker å være en mangfoldig og inkluderende bedrift, og oppfordrer alle med relevant bakgrunn til å søke.