Prosjekt- og byggeleder

Prosjekt- og byggeleder

Arbeidsgiver: OBOS

Stillingstittel: Prosjekt- og byggeleder

Søknadsfrist: 02.03.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Øyvind Bodsberg


Prosjekt- og byggeleder

OBOS Prosjekt AS leder omfattende prosjekter knyttet til rehabilitering og ombygging av eksisterende bygningsmasse, samt innen nybygg av boliger og næringsbygg. Vi har mange oppdrag innen tilstandsvurdering og rehabilitering av tak, fasader, vinduer, balkonger og garasje-/parkeringshus der kvalifiserte vurderinger og høy kompetanse er av stor betydning.

Til vårt kontor i Oslo søker vi deg som har stor interesse for prosjekt- og/eller byggeledelse og har bransjespesifikk bakgrunn som rådgivere, leverandør, entreprenør eller tilsvarende virksomhet.

Du vil bli en del av et selskap i et konsern med store ambisjoner om å vokse for å kunne bistå flere borettslag og sameier med rehabilitering. Avdelingen har per i dag stor faglig kompetanse innenfor prosjektadministrasjon og flere byggetekniske fag.

Som prosjekt- og byggeleder skal du på vegne av byggherren sørge for at prosjektene gjennomføres i henhold til kontrakt med tanke på tid, kost og kvalitet. Du vil få ansvar for alle fasene i et byggeprosjekt som tilstandsvurderinger, funksjonsbeskrivelser, kontrahering av totalentreprenør, samt oppfølging av kontrakt og ledelse av byggemøter under utførelsen.

OBOS Prosjekt AS er et heleid datterselskap av OBOS, med virkeområder innenfor rådgivning og prosjektadministrasjon i forbindelse med rehabilitering og nybygg av boliger og næringsbygg. Våre oppdragsgivere finner vi hovedsakelig innenfor selskaper tilknyttet OBOS-konsernet, samt hos offentlige og private byggherrer. OBOS Prosjekt AS har sentral godkjenning innen alle relevante ansvarsområder. Selskapet har hovedkontor i Oslo og kontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Hamar, Tønsberg, Ålesund, Fredrikstad, og er med sine 100 ansatte et av de største i sitt slag i landet.

Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside: www.obosprosjekt.no

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av tilstandsvurderinger, kostnadsrapporter og gjennomføring av forprosjekter for rehabilitering av bygningsmasse
 • Utarbeidelse av tilbudsforespørsler, funksjonsbeskrivelser og fremforhandling av kontrakter på vegne av byggherre
 • Oppfølging som prosjekt- og byggeleder under gjennomføring av bygningsmessige tiltak, der vi bistår byggherren gjennom hele prosjektet

Dine kvalifikasjoner:

 • Ingeniør, fortrinnsvis på bachelor- eller masternivå
 • Arbeidserfaring som prosjektleder eller rådgiver fra entreprenør, rådgiver, byggherre eller tilsvarende virksomhet
 • Kompetanse på ulike typiske bygningskonstruksjoner og materialer i boligmassen
 • God kjennskap til lovverk, byggdetaljer og relevante norske standarder for bransjen

Dine personlige egenskaper:

 • Selvstendig, fremoverlent og engasjert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner (muntlig og skriftlig)
 • Strukturert og nøye i forhold til skriftlighet og dokumentasjon
 • Ønske om å holde oversikt, organisere, drive prosesser og kommunisere krav og løsninger både overfor lekmann og profesjonelle aktører
 • Ønske om å lære å videreutvikle deg selv og selskapet fremover
 • Stort ønske om å levere de gode prosjektene
Om arbeidsgiveren
OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge. Vi eies av våre over 535 000 medlemmer, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

OBOS har over 2700 ansatte og driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig. Vi har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Medlemmene har besluttet at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak. Hovedkontoret er i Oslo.