Prosjekt-/forretningsutvikler

Prosjekt-/forretningsutvikler

Arbeidsgiver: OBOS Eiendom

Stillingstittel: Prosjekt-/forretningsutvikler

Søknadsfrist: 12.08.2019


Spørsmål om stillingen?

Direktør utvikling og bygging Geir Graff-Kamvåg – 915 58 210


Prosjekt-/forretningsutvikler

Våre helter er alle de menneskene som hver dag tør å ta OBOS ett steg lenger. OBOS sin visjon er å bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Nå søker vi deg som vil jobbe med by- og stedsutvikling og være med på å fylle OBOS sin visjon med innhold. OBOS Eiendom er en stor aktør innenfor by- og stedsutvkler og ønsker nå å styrke sin kompetanse og kapasitet på utvikling og nye forretningsmodeller. Vi søker derfor etter en prosjekt-/forretningstutvikler som sammen med resten av organisasjonen ønsker å bidra til videre lønnsom vekst. Som prosjekt-/forretningsutvikler i OBOS Eiendom får du en svært sentral stilling i selskapet med ansvarsområder innenfor eiendomsutvikling, forretningsutvikling, tidligfaseplanlegging og akkvisisjon. Du inngår du i et kompetent miljø bestående bestående av både eiendomsutviklere og prosjektgjennomførere innenfor både bolig- og næringsprosjekter.Hvem er vår nye prosjektutvikler? Vår nye prosjektutvikler har noen års erfaring og har levert gode resultater. Du liker å ta ansvar og bidra til lønnsom vekst. Du har kommersiell teft og er en lagspiller. Du kan assosiere deg med OBOS sin visjon og verdier.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse innenfor eiendomsutvikling, konseptutvikling og tidligfaseplanlegging
 • Bidra i forretningsutviklingen til OBOS Eiendom
 • Nært samarbeid med kollegaer og samarbeidspartnere for a? finne egnede leietakerkonsept inkl. servicefunksjoner, teknologi og øvrige funksjoner som kreves for a? skape fremtidsrettede eiendommer og kontorprodukter
 • Gjennomføre investerings- og kontantstrømsanalyser for totaløkonomien i kjøps- og eiendomsutviklingsprosjekter
 • Se muligheter, være løsningsorientert og delta i bedriftens utvikling.
 • Ivareta byggherrerollen i utviklings- og tidligprosjekteringsfasen
 • Delta i arbeidet med porteføljestrategi samt akkvisijonsarbeid
 • Lede sentrale beslutningsprosesser og viktige forhandlinger
 • Utrede og utarbeide alternative utleieformer og leiekontrakter, samt bistå med utleie av lokaler

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør, sivilingeniør, økonom eller arkitekt.
 • Noen års erfaring fra bygg- og eiendomsbransjen, gjerne med erfaring fra utvikling og prosjektgjennomføring som byggherre og/eller entreprenør
 • Erfaring med investerings- og kontanstrømsanalyser
 • Kommersiell forståelse og være utviklingsorientert
 • Strukturert og ryddig, både skriftlig og muntlig
 • Kunnskap og interesse for eiendom
 • Kjennskap til trender innen kontormiljø / utforming av moderne og fremtidsrettede arbeidsplasser
 • Tverrfaglig forståelse for eiendoms- og prosjektfaget
 • Må beherske norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du er en lagspiller som er god til å spille sammen med interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Du er beslutningsdyktig, løsningsorientert og ha en god prosessforståelse
 • Du har en drivkraft som bidrar til å skape gode prosesser og prosjekter
 • Du er kommersiell
 • Du liker å ta ansvar

Vi tilbyr

Vi kan tilby en stilling i en voksende selskap, hvor du får tatt en aktiv del i være med i utviklingen av OBOS Eiendom sine prosjekter samt av Ulven som bydel.

Uante muligheter. OBOS er Norges største kompetansehus innen eiendom. Hos oss får du mulighet til å utvikle din kompetanse og oppfylle din karrieredrøm.
En jobb med mening. Samfunnsengasjementet, og hjertet OBOS har for byene våre, er noe av det som gjør ansatte stolte av å jobbe her.
Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Et hyggelig og innovativt miljø med høyt faglig nivå, gir deg gode muligheter til å forme din egen hverdag.
Gode ordninger. OBOS investerer i egne ansatte og tilbyr goder som fleksitid, sommertid, gode pensjons- og forsikringsordninger samt firmahytter i inn- og utland.

Om arbeidsgiveren

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. Vi er landets største boligbyggelag med 450 000 medlemmer, Norges største boligbygger og en av de største i Norden. OBOS er etablert i Oslo, Bergen, Hamar, Fredrikstad, Tønsberg, Stavanger, Trondheim og Ålesund, i tillegg til en betydelig virksomhet i Sverige. Vi eies av medlemmene, og overskuddet beholdes i virksomheten. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. I tillegg driver vi virksomhet innen rehabilitering, vedlikehold, næringseiendom, bank og eiendomsmegling. Vi tilbyr også et omfattende medlemsprogram til våre medlemmer. OBOS-konsernet er et komplett kompetansehus innen eiendom, med over 2600 ansatte i Norge og Sverige.

Søknaden merkes: 4096706855

www.obos.no