Prosessleder og Tidligfaseplanlegger i Oslo

Prosessleder og Tidligfaseplanlegger i Oslo

Arbeidsgiver: HRP AS

Stillingstittel: Prosessleder og Tidligfaseplanlegger

Søknadsfrist: 06.10.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Knut Olav Moen
Stillingstittel: Avdelingsleder SUA – Strategiske Initiativ
Telefon: 97 52 89 01


Prosessleder og Tidligfaseplanlegger i Oslo

HRP jobber daglig med noen av Norges mest spennende og viktige investeringsprosjekter innen bygg og anlegg, samferdsel, utdanning, helse, kultur og samfunnssikkerhet. Vi er spesialister innen planlegging, analyse og annen rådgivning i forbindelse med alle type prosjekter – fra tidlig fase og konseptvalg til gjennomføringsfasen. Våre kunder er bl.a. Statsbygg, Forsvarsbygg, Bane Nor, Statens veivesen, Nye veier og Oslo kommune.

Vi har et ledende analysemiljø, hvor vi gjennomfører analyser som skal bidra til å øke kvaliteten på investeringsbeslutninger i offentlig og privat sektor. Sammen mener vi at vi utgjør en forskjell for samfunnet vårt, gjennom bedre prosjekter og mer verdi for prosjektinvesteringene i Norge.

Tidligfase miljøet hos oss består av over 100 medarbeidere med flerfaglig kompetanse innenfor samfunnsøkonomi, ingeniørfag, jus, arkitektur, sikkerhet, miljø, pedagogikk og helsefag.  Vi opplever en sterk etterspørsel etter våre tjenester og søker etter nye dyktige medarbeidere til prosessledelse og tidligfaseplanlegging.

Hvem er vi?

Utenom konkurranse dyktige betingelser og svært gode pensjons- og forsikringsordninger – får du i HRP muligheten til å være med på å jobbe, bygge, forme og å utvikle i et meget trivelig arbeidsmiljø med mange dyktige kollegaer som ønsker å spille på lag med deg.

Her har du som medarbeider en ekstremt høy grad av frihet og fleksibilitet i hverdagen. Vi vet at arbeidsdagen blir så mye morsommere når du kan være med å bestemme, derfor er det ingen leder her som henger over skulderen din i hverdagen. Du er din egen leder og vi tror på at du selv kan styre dine egne prosesser og prosjekter.

Hvem er du?

Den rette kandidaten har jobbet i noen år med usikkerhetsanalyse, tidligfaseplanlegging og/eller kvalitetssikring. Vi ser for oss at du er analytisk og strukturert som person, samtidig som at du jobber godt med andre i team.

Det er ønskelig at du har utdanning på mastergradsnivå innenfor økonomi/samfunnsøkonomi, statsvitenskap, ingeniørfag eller industriell økonomi. Du har erfaring fra arbeid med KVU, KS1 og KS2 på din siste arbeidsplass. I tillegg har du erfaring fra og god kjennskap til bygg, anlegg og eiendomsnæringen

Typiske arbeidsoppgaver:

  • Utredninger av offentlige investeringsprosjekter i tidligfase; herunder behovsanalyser, mulighetsstudier, og alternativanalyser
  • Gjennomføring av usikkerhetsanalyser, levetidsberegninger (LCC/LCA) og kost/nytte analyser
  • Kvalitetssikring av prosjekter (KS1/KS2)
  • Kostnadsberegninger
  • Strategisk rådgivning fra kommunal og statlig ledelse og bistand til utarbeidelse av saksfremlegg/beslutningsunderlag til politiske behandling
  • Bistand med prosjekteierstyring mot kommuner, herunder etablering av business case, gevinstrealisering og målstyring

Resten tenker vi å ta over en kaffekopp på vårt helt unike kontorlokale i nedre slottsgate 😀

– Send inn en uforpliktende søknad, så høres vi!

Knut Olav Moen/Avdelingsleder