Porteføljeforvalter

Porteføljeforvalter

Arbeidsgiver: Storebrand

Stillingstittel: Porteføljeforvalter

Søknadsfrist: 06.11.2022


Spørsmål om stillingen?

Spørsmål om stillingen kan rettes til Investeringssjef Andreas Henriksen Lerø på +47 913 74238 eller Leder for Storebrand Eiendom Truls Nergaard på +47 916 02 270.


Porteføljeforvalter

Storebrand Asset Management (SAM) er en av Nordens ledende kapitalforvaltere med mer enn 1000 milliarder NOK under forvaltning. Selskapet tilbyr et fullverdig spekter av produkter og investeringsløsninger med et solid fagmiljø og er en ledende aktør på bærekraftige investeringer.

SAM har en tydelig posisjon innenfor alternative investeringer gjennom Storebrand Eiendom og Cubera Private Equity og nysatsingen Storebrand Infrastruktur.

Storebrand Eiendom forvalter per i dag 4 eiendomsporteføljer til en samlet verdi over NOK 80 milliarder. Vår virksomhet inkluderer ca. 65 ansatte med kontorer på Lysaker, Stockholm og i København. Storebrand Eiendom er inne i en vekstfase, hvor vi foruten å blant annet forvalte Norges største ikke-belånte eiendomsfond (Storebrand Eiendomsfond Norge KS) også er i gang med å lansere et nytt Nordisk eiendomsfond. Vi kan tilby en spennende arbeidshverdag i et kommersielt og svært kompetent miljø hvor vi hjelper hverandre og deler kunnskap.

Mål for stillingen: Forvalte eiendomsporteføljen til Storebrand Livsforsikring med målsetting om best mulig avkastning innenfor mandat gitt av oppdragsgiver

 • Sentral rolle i en av de største næringseiendomsenhetene i Norge med et finansielt mål og en kompetent og bred organisasjon
 • Investeringsansvar for en av landets største eiendomsporteføljer, med pågående byggeprosjekter og flere videre utviklingsmuligheter
 • Solid aktør med høye ambisjoner og investeringsvilje innen bærekraft/miljøaspekter

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Porteføljeansvar, samt utarbeidelse av investeringsstrategi og investeringsramme for oppdragsgiver
 • Identifisere, analysere og lønnsomhetsvurdere kjøps- og salgsmuligheter
 • Organisere og gjennomføre transaksjonsprosesser, DD-prosesser og utarbeidelse av avtaleverk
 • Utarbeide lønnsomhetsanalyser ifm. investeringer knyttet til større leietakertilpasninger og utviklingsprosjekter
 • Utarbeide rapporter og presentasjoner til oppdragsgivere
 • Utarbeide dokumentasjon for styrende organer i saker som gjelder porteføljeforvaltning og kjøp- og salg
 • Bidra i ledergruppen til SAM Eiendom iht. bærekraft og sikre gode økonomiske resultater i hele verdikjeden i egen portefølje og til hele den norske eiendomsenheten
 • Bidra til forretningsutvikling i Storebrand Eiendom og SAM

Hvem er du?

Du er kommersiell og analytisk sterk med evne til raskt å forstå komplekse problemstillinger, samt identifisere og evaluere vesentlige risikofaktorer. Du beskrives av andre som initiativrik og handlekraftig. Det legges vekt på en profesjonell fremtreden og at du vil være en god ambassadør for Storebrand Eiendom. Videre vil følgende kvalifikasjoner være viktig for å lykkes i rollen:

 • Høyere økonomiskutdannelse med sterke akademiske resultater
 • Minimum 10 års erfaring innenfor finans- og investeringsmiljø
 • Erfaring som risikotaker innen eiendomsinvesteringer med solide resultater
 • Bakgrunn fra eiendomsselskap, kapitalforvaltning, investeringsbank/finansiell institusjon, family office eller lignende
 • Evne til å motivere og lede i en matriseorganisering
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Meget gode skriftlige og muntlige på kommunikasjonsevner på norsk og engelsk er en forutsetning