Politiets fellestjenester søker teknisk ansvarlig eiendomsutvikling

Arbeidsgiver: Politiets Fellestjenester

Stillingstittel: Teknisk ansvarlig eiendomsutvikling

Søknadsfrist: 08.01.2024


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Elin Taaje

Stillingstittel: Teamleder


Politiets fellestjenester søker teknisk ansvarlig eiendomsutvikling

 

Vi søker deg med interesse for proptech, miljø/bærekraftsløsninger og som brenner for utvikling av eiendom. Vi ønsker oss en kollega som er faglig teknisk sterk og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere!

I denne stillingen vil du bidra med utvikling og kravstilling til fremtidens bygg for norsk politi. Du vil få ansvar for å utvikle konsepter og skape tekniske gode løsninger for politiets arbeidsplasser sammen med et kompetent utviklingsteam.

Du vil arbeide i et produktutviklingsmiljø hvor nye konsepter hele tiden kan testes og utfordres «realtime» og i stor skala. Du gis mulighet til å arbeide for bedre løsninger i samarbeid med politifaglige – og operative miljøer for videreutvikling av arbeidsplasskonsepter som kan gjøre en forskjell for fremtidens arbeidsplasser i norsk politi.

Hvem er vi?

Politiets Fellestjenester (PFT) er den profesjonelle aktøren innen eiendom i norsk politi. Vi har ansvar for utvikling, anskaffelse, forvaltning, drift og vedlikehold av politiets bygningsmasse. Ansvarsområdet dekker hele landet og omfatter vel 780.000 leide kvadratmeter fordelt på ca. 320 lokasjoner.
Vi utarbeider konsepter og bistår i eiendomsprosjekter fra behovskartlegging til innflytting og inn i forvaltning av leiekontrakt til kontrakts utløp. Vårt hovedmål er å gjennomføre gode eiendomsprosjekter, og inngå langsiktige leieavtaler til det beste for politiet.

Vi har nå en ledig stilling i seksjonen for Eiendomsutvikling som består av 12 medarbeidere med lang erfaring og god tverrfaglig kompetanse. Seksjonen er en del av et større eiendomsmiljø med flere fagområder. I denne stillingen vil du ha en stor kontaktflate mot Politidirektoratet, politidistrikter, og internt i PFT. Du vil bli del av et spennende produktutviklingsteam som kan vise til gode resultater med standardisering og skalering av løsninger og konsepter i nye byggeprosjekter for norsk politi.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og forvalte konsepter, funksjons- og kravspesifikasjoner for eiendom.
 • Kartlegge og være oppdatert på AI- og Proptech-løsninger med særlig fokus på kostnadsbesparende tiltak som effektivisering av leieareal, energi, renhold.
 • Bidra til å skape mer effektive og hensiktsmessige løsninger/tjenester innenfor eiendomsområdet.
 • Koordinere og finne muligheter for bedre tekniske løsninger i bygg i samarbeid med tverrfaglige team i Politiets IT-enhet.
 • Bidra til å skape og funksjonsbeskrive bærekraftige konsepter og etablere systemer for miljørapportering for politiet som leietaker.
 • Prosessansvar for utviklingsprosjekter, med bl.a. utarbeidelse av utrednings- og beslutningsdokumenter for eiendom

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innenfor relevante fagområder som ingeniør, teknisk ledelse bygg/eiendom eller tilsvarende
 • Stillingen krever erfaring med prosessorientert arbeidsmetodikk og erfaring fra agil produktutvikling er en fordel.
 • Det er en fordel med erfaring innenfor byggteknikk og miljø og vise at du har evne til å omsette teknisk kompetanse i brukertilpassede løsninger.
 • Erfaring med og interesse for å jobbe i autonome og tverrfaglige team.
 • Du har god formidlingsevne både skriftlig og muntlig.
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG.

Om vandel og skikkethet: Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr.
politiloven § 18 og politiregisterloven § 41 for å dokumentere plettfri vandel. Skikkethetsvurdering gjøres av seksjonsleder (den du skal rapportere til om du blir ansatt). Vurderingen gjøres på bakgrunn av informasjon som du selv oppgir i rekrutteringsprosessen og som kommer frem i intervjufasen. Om sikkerhetsklarering: Sivil klareringsmyndighet avgjør om en person (som jobber i eller skal jobbe i politiet) kan sikkerhetsklareres. Avgjørelsen tas på bakgrunn av informasjon som personen selv fyller ut i et skjema og som finnes i ulike registre. En sikkerhetsklarering er nødvendig for at en person skal få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Ved avgjørelse om sikkerhetsklarering blir det lagt vekt på forhold som er relevante for å vurdere personens pålitelighet, lojalitet og dømmekraft. Les mer her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/sporsmal-og-svar-omklarering

Personlige egenskaper

 • Du har sterke strategiske og analytiske evner som hjelper deg i møte med komplekse problemstillinger
 • Du er nysgjerrig, motiveres av faglig utvikling og trives i endringsprosesser
 • Du er opptatt av å spille dine kolleger gode og møter de rundt deg med respekt og toleranse

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:

https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Høres dette ut som deg? Da håper vi at nettopp du søker!

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass med gode muligheter for personlig og faglig utvikling for deg som vil være med på å utvikle fremtidens politi.
 • Å være en del av en meget hyggelig, faglig kompetent miljø sentralt på Majorstua
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr.720.100 – 845.900,- brutto per år, alternativt rådgiver (stillingskode 1434) fra kr. 615.700 – 708.000,- brutto per år avhengig av kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)
 • Hybridkontor med mulighet til å jobbe hjemmefra i henhold til gjeldende retningslinjer i organisasjonen.

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalenhttps://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.