Politiets fellestjenester søker driftstekniker

Arbeidsgiver: Politiets Fellestjenester

Stillingstittel: Driftstekniker

Søknadsfrist: 08.01.2024


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Henriette Skridshol

Stillingstittel: Driftsleder

Telefon: 45 51 55 58


Politiets fellestjenester søker driftstekniker

 

Politiets fellestjenester (PFT) er politiets profesjonelle samarbeidspartner og leverandør innen etterspurte produkter og tjenester, og vi ser etter deg som ønsker å bli en viktig bidragsyter innen Facilities Management-området.

Vi søker etter en erfaren byggdrifter/driftstekniker som er praktisk orientert og som har god faglig kompetanse innen eiendomsdrift og service-/fasilitetstjenester. Du er en utfører som gjennomfører effektivt og som evner å prioritere riktig i en hektisk hverdag. Du har fokus på forbedringer slik at vi til enhver tid leverer effektive og gode tjenester til brukerne.
Hovedarbeidssted er hos PFT på Majorstua , arbeid vil foregå ved flere av lokasjonene til Oslo politidistrikt.

Arbeidsoppgaver

 • Eiendomsdrift, vedlikeholdsoppgaver og service-/fasilitetstjenester
 • Behandle og utføre innmeldte kundebehov/avvik samt dokumentere i FDVU-systemet
 • Samarbeid og oppfølging av leverandører og gårdeiers driftspersonell
 • Gjennomføre periodiske driftsrunder/internkontroll på lokasjonene
 • Tilstandsvurderinger og planlagt vedlikehold
 • Kontroll og behandling av inngående fakturaer
 • Påse at drift og utførelse skjer i henhold til HMS-regelverket
 • Foreta risikovurderinger og HMS-arbeid ved behov
 • Bistå i avfalls- og makuleringstjenester
 • Delta i prosjekter tilknyttet arbeidsområdet
 • Oppfølging av brannvern i bygningsmassen

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som byggdrifter/vaktmester eller byggetekniske fag
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra oppfølging av gårdeier med hensyn til tekniske anlegg som ventilasjon-, varme- og kjøleanlegg
 • Det er nødvendig med god IT brukerkompetanse og bruk av FDVU-systemer
 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk
 • Det kreves førerkort klasse B
 • Du må ha plettfri vandel, være skikket for tjeneste i politiet og må kunne sikkerhetsklareres.Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig.

Om vandel og skikkethet: Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr.
politiloven § 18 og politiregisterloven § 41 for å dokumentere plettfri vandel. Skikkethetsvurdering gjøres av seksjonsleder (den du skal rapportere til om du blir ansatt). Vurderingen gjøres på bakgrunn av informasjon som du selv oppgir i rekrutteringsprosessen og som kommer frem i intervjufasen. Om sikkerhetsklarering: Sivil klareringsmyndighet avgjør om en person (som jobber i eller skal jobbe i politiet) kan sikkerhetsklareres. Avgjørelsen tas på bakgrunn av informasjon som personen selv fyller ut i et skjema og som finnes i ulike registre. En sikkerhetsklarering er nødvendig for at en person skal få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Ved avgjørelse om sikkerhetsklarering blir det lagt vekt på forhold som er relevante for å vurdere personens pålitelighet, lojalitet og dømmekraft. Les mer her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/sporsmal-og-svar-omklarering

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har

 • kunden i fokus og evne til å skape gode relasjoner til de rundt deg
 • en ryddig og strukturert arbeidsform og som trives med å håndtere mange oppgaver samtidig
 • gode evner til å jobbe selvstendig men også bidra til å spille dine kolleger gode
 • ønske om å bidra til at PFT leverer gode eiendomstjenester med fokus på forbedringer

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Kjenner du deg igjen i dette? Da håper vi nettopp du søker denne stillingen!

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som driftstekniker (stillingskode SKO1136), fra kr 524.700 – 565.900,- brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalenhttps://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.